Seksjonsleder for Veg- og gateplanlegging

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist20.11.2016

Seksjon for veg- og gateplanlegging er sentral i planlegging av samferdselstiltak i regionen, og jobber i hovedsak på oppdrag fra Vegavdelingene og Prosjektavdelingen. Det å ha god dialog med våre oppdragsgivere er en viktig del av jobben.

Seksjonen består av 26 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 7 har kontorsted på Lillehammer. Fagområdene er prosjektledelse, vegplanlegging/prosjektering, landskapsarkitektur og grøntanleggsforvaltning. Veg- og gateplanlegging er en del av Ressursavdelingen, og avdelingens viktigste mål er at vi skal være kompetente, leveransedyktige og attraktive.

Vi legger vekt på at våre ledere liker å jobbe med mennesker. At du er en god diskusjonspartner og kan orientere og gi råd til dine medarbeidere, samt at du kan følge opp at leveranser blir utført til rett tid, økonomi og kvalitet er viktige egenskaper i stillingen.

Motiveres du av:

  • Å jobbe med mennesker og oppnå resultater gjennom medarbeidere
  • Å omsette strategier og mål til praktisk handling og leveranser gjennom tydelig ledelse
  • Å være fremtidsrettet og utvikle kompetanse mot morgendagens utfordringer

da er du en aktuell kandidat for stillingen.

Ønsket bakgrunn:

Vi krever relevant utdannelse fra høgskole eller universitet, og du bør ha minimum 5 års arbeidserfaring.

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og i henhold til vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Ressurssjef Grete K. Storløpa, tlf. 958 94838.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: