Seksjonsleder bygg- og eiendomsforvaltning

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist30.08.2015

HR- og administrasjonsavdelingen i Statens vegvesen Region midt har ledig stilling som seksjonsleder for bygg- og eiendomsforvaltningsseksjonen. Kontorsted er ved regionvegkontoret i Molde.

Statens vegvesen Region midt omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og har en forventet omsetning på over 6 mrd. kroner i 2015. Bygg- og eiendomsforvaltningsseksjonen har det overordna ansvaret for eiendomsporteføljen i Region midt og forvalter over 30.000 m². Eiendomsmassen består av over 70 løpende leiekontrakter og omfatter alt fra små arealer med kortsiktige kontrakter til avanserte arealer med langsiktige kontrakter. I tillegg kommer i overkant av 20 mindre eiendommer (lager, kontrollstasjoner osv.) som man eier selv. Seksjonen har ansvar for flere større pågående utbyggingsprosjekter. Seksjonen arbeider løpende med etablering av regionale og nasjonale rammeavtaler, reforhandlinger og nyetableringer. I tillegg har seksjonen en nasjonal spesialistoppgave for forvaltningen av ID-kort. Det er et sterkt fokus på effektivisering og profesjonalisering av eiendomsforvaltningen i Vegvesenet. Seksjonen har per i dag fem ansatte inklusiv seksjonsleder. De ansatte er geografisk spredt på ulike kontorsteder i regionen.

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgaven er ledelse av seksjonen med fag- og budsjettansvar for bygg- og eiendomsforvaltning og personalansvar for egne medarbeidere. Seksjonsleder må være proaktiv og tenke strategisk og langsiktig, slik at bygningsmassen tilpasses krav til arealeffektiv eiendomsforvaltning og de oppgaver organisasjonen til enhver tid skal utføre. Samtidig er det viktig at man har interesse for og evne til å involvere seg i de operative sidene av bygg- og eiendomsforvaltning. Seksjonsleder har ansvar for at man hele tiden tenker helhet og muligheter i eiendomsporteføljen. Det er seksjonsleders ansvar å utvikle og styre bygg- og eiendomsforvaltningen i henhold til etatens overordnede mål og strategier. Seksjonen må til enhver tid balansere lokale ønsker, økonomiske hensyn, eksisterende bygningsmasse/avtaler og bemanningsutvikling opp mot hverandre i eiendomsforvaltningen. Seksjonsleder rapporterer til HR- og administrasjonsdirektøren i Statens vegvesen Region midt og inngår i hennes ledergruppe. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med andre enheter i Statens vegvesen og eksterne samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner
Vi krever at du har minimum tre års utdanning fra universitet eller høgskole. Det er viktig at du har erfaring og gode resultater innen eiendomsfaget, både når det gjelder kontrakter, forvaltning og økonomi. Det vektlegges også at du har operativ og praktisk forståelse for de daglige utfordringene innen bygg- og eiendomsforvaltning. Det er en fordel om du har erfaring med prosjektering og/eller som byggherre eller entreprenør.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og det er et krav at du har tidligere erfaring som leder. Vi ønsker en analytisk, resultatorientert og handlekraftig leder som kommuniserer godt både internt og eksternt. Det forutsettes at man har gode samarbeidsevner og klarer å motivere og utvikle dem du jobber sammen med. Vi ønsker en samlende leder som bidrar til god struktur og kultur i en seksjon hvor de ansatte er geografisk spredt. Vi ser etter en person som ønsker å oppnå resultat gjennom sine medarbeidere og som ser den enkeltes kompetanse. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Et godt sted å jobbe
Vi tilbyr gode og ryddige statlige tilsettingsvilkår. Lønn fastsettes etter nærmere avtale i samsvar med etatens lønnspolitikk. Vi har gunstige arbeidstidsordninger samt gode pensjons-, boliglåns- og forsikringsordninger. Statens vegvesen har egne lederutviklingsprogram og et sterkt fokus på både faglig og personlig utvikling.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det

Mer informasjon og søknad
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsdirektør for HR- og administrasjonsavdelingen Ragnhild Vestre, tlf. 951 98 572. Søknad med CV sendes elektronisk via vegvesen.no/jobb senest 30.08.2015. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Vis flere stillinger: