Seksjonsleder akustikk, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist09.12.2018

Vil du prege utviklingen av akustikkfaget og lede fagarbeidet på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene arbeider vi på spennende prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt. Nå søker vi en seksjonsleder innen akustikk til vår avdeling for Bygninger i Oslo – Er du klar for nye utfordringer? Les mer her!

COWI har i den senere tid vunnet flere store sykehusprosjekter, helsebygg, flyplassutbygginger, skoleprosjekter, kontor og næringsbygg og infrastrukturprosjekter. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer, samtidig som du får være med å utvikle faget og medarbeiderne våre.

DU FÅR LEDE ET ANERKJENT FAGMILJØ INNEN AKUSTIKK MED INTERNASJONAL PROFIL

COWIs akustikkmiljø i Norge har gjennom de siste ti årene vært blant bransjens sterkeste. Vår akustikkseksjon i Oslo er et godt, veletablert og samhandlende miljø med internasjonal profil. Våre akustikkmedarbeidere i Norge har en helhetlig tilnærming til utforming av blant annet kultur- og undervisningsbygg, et område vi har en sterk posisjon innenfor. Gjennom vårt skandinaviske fagmiljø, drar vi også nytte av hverandres faglige nettverk og spisskompetanser på tvers av COWIs akustikkavdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

Som seksjonsleder blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere, samt å sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. I samarbeid med våre øvrige ledere, vil du utarbeide utviklings- og resultatmål for din seksjon. Du vil også ha en viktig rolle i forbindelse med utvikling av strategi for kompetanseutvikling, bidra i det regionale tilbuds- og markedsarbeidet, samt bidra til kunnskapsdeling på tvers av seksjonene.

TEAMBASERT LEDERSAMARBEID PÅ TVERS AV FAG, ROLLER OG GEOGRAFI

Vi er opptatt av at du lykkes i ditt lederskap. Derfor får du også profesjonell lederstøtte i form av opplæring, karriereplanlegging og andre kurs som vil utvikle deg som leder. På den måten kan du og ditt team ha fokus på å håndtere faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder.

Som seksjonsleder i COWI vil du også jobbe sammen med dine medarbeidere på våre prosjekter - på den måten får du også videreutviklet din egen fagkompetanse samtidig som forutsetningene for å bygge tette relasjoner til medarbeiderne og markedet er gode.

DU ER EN PÅDRIVER FOR FAGLIG UTVIKLING, SAMARBEID OG HØY KVALITET

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god på å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for COWI. Handlekraftig, løsningsorientert, kreativ, strukturert og initiativrik er egenskaper som vil være verdifulle for å lykkes i jobben.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har interesse for å dele kunnskap og bidra til å utvikle dine medarbeidere
 • Du har en høyere utdannelse fra universitet eller høgskole
 • Du har eventuelt også en lederutdanning og/eller -erfaring
 • Du har minimum 5 års erfaring fra rådgivermiljø eller annen kunnskapsbedrift
 • Du har god oversikt og innsikt i akustikkfaget
 • Du har god forretningsforståelse og evne til å skape resultater
 • Du har stor gjennomføringsevne

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs definerte satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 09.12.2018

Arbeidssted: Oslo

Kontaktperson: Tommy Lundegaard (Regionsjef/Vice President, Bygninger Oslo), e-post: TLU@cowi.com, tlf: +47 977 11 022.

Søk stilling

Vis flere stillinger: