Seks måneder med propp i Festningstunnelen

Er du lei av å stampe i kø gjennom Festningstunnelen i rushet? Fra 26. oktober er det bare å smøre seg med et enda tykkere lag tålmodighet – eller velge kollektivt. Da skal trafikken snurpes inn fra tre til to felt i hver retning.

Dette skjer mens Festningstunnelen senkes og kobles til senketunnelen i Bjørvika, melder Statens vegvesen. Det er påregnet at arbeidet vil pågå fram til mai 2010.

Når trafikken klemmes inn i to filer i stedet for tre, vil det få konsekvenser for trafikkavviklingen i Oslo. I rushet blir det plass til 2000 færre biler per time i hvert av løpene.

Trafikken i vestgående retning ut av Oslo vil gå i to felt i sitt vante løp gjennom hele tunnelen. Motgående trafikk kommer i feltet lengst til venstre. Kjøreretningene skilles fysisk med autoguard.

Trafikken mot Oslo - østgående løp - ledes i et felt gjennom vestgående tunnelløp og et felt i østgående løp. Ettersom østgående løp er helt stengt mot senketunnelen, ledes trafikken ut avkjøringsrampa (”Danskeløpet”) og videre i et separat midlertidig løp parallelt med Havneveien. Dette flettes inn på E18 etter Havelagerbygget.

Informasjonsrådgiver Kjell Solem i Statens vegvesen forteller at Festningstunnelen fortsatt vil være den mest trafikksterke åren gjennom Oslo. – I rushet vil imidlertid bilistene merke redusert framkommelighet, sier han. Han påpeker at bruttokapasiteten på veiene i forbindelse med Bjørvikaprosjektet har blitt opprettholdt fram til nå. – Så lenge det ikke er noen alternativ omkjøringsvei tilgjengelig, klarer vi ikke å koble på senketunnelen til Festningstunnelen uten at dette påvirker trafikken, forteller han.

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det vil gå svært tregt i Oslo sentrum hvis alle som kjører bil i dag i rushet gjennom Festningstunnelen fortsetter med det etter 26. oktober.

– Hvis en av ti bilister velger kollektivt til og fra jobb, vil nok dette gå ganske greit, mener Solem. Han fraråder bilistene som skal gjennom Festningstunnelen om å benytte småveier og bygater, slik at kollektivtrafikken sikres god framkommelighet.

Solem opplyser at det gjort to tiltak for at busser skal komme lettere fram. – Kollektivfeltene både foran og bak tunnelen er forlenget, i tillegg er det satt opp midlertidige kollektivfelt på Ring 1, sier han.

– Spesielt tungtrafikk bør merke seg smale kjørefelt og møtende trafikk i vestgående felt, sier Solem. Fartsgrensen blir satt til 50 km/t.