- Seier for pendlerne!

Byggenæringens Landsforening (BNL) er svært fornøyd med Regjeringens og Fremskrittspartiets forlik vedrørende Revidert nasjonalbudsjett.

Gjeninnføring av kostfradraget for pendlere og utvidelse av permitteringsordningen til 42 uker er meget gode nyheter for byggenæringen. Forhandlingspartene har med forliket bidratt til å sikre et fleksibelt arbeidsliv. Avtalen gjør at det fortsatt skal være attraktivt å pendle. Byggenæringens ansatte får tryggere arbeidsplasser med en utvidelse av permitteringsperioden til 42 uker, og bedriftene får beholde nøkkelkompetanse, uttaler Sverre A. Larssen, administrerende direktør i BNL.