Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dag daglig leder for Seabrokers Fundamentering. Foto: Trond Joelson
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dag daglig leder for Seabrokers Fundamentering. Foto: Trond Joelson

Seabrokers etablerer seg innen jordvarme

Seabrokers gruppen oppretter datterselskapet Seabrokers GeoEnergi.

Det skriver Seabrokers i en pressemelding torsdag.

– Det er stort potensial i å høste mer varme fra kloden. Energibrønner er ukontroversielt, har god økonomi, liten belastning på miljøet og gir økt velferd. Vi ser et potensial i å levere enda bedre tjenester til bygg og infrastruktur, slik at utbygger får bedre driftsøkonomi og vi alle bidrar til å bedre energibalansen i samfunnet, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers Fundamentering, i pressemeldingen.

Seabrokers Fundamentering har, ifølge meldingen, allerede bygget seg opp innen boring av energibrønner på Nord Jæren. Nå planlegger de å gjøre nye investeringer i maskin- og utstyrsparken, skriver de i meldingen. Samtidig henter Seabrokers inn utstyr og ansatte fra Østlandet Brønn og Energiboring (ØBE), som er i ferd med å avvikle virksomheten.

Hans Christan Hannevig blir leder i Seabrokers GeoEnergi AS.

– Det blir en spennende satsing i en sektor med stort potensial. VI kjenner markedet godt, har gode samarbeidspartnere for å etablere lønnsomme og miljøvennlige energianlegg i både bolig-, nærings- og industribygg. Gjennom satsingen i Seabrokers GeoEnergi skal vi bidra til at langt flere få tilgang på kostnadseffektiv varme og kjøling, sier Hannevig.