<p>Ford Canada-bilen fra 1943 og Volvo lastebilen fra 1941 har vært gjennom et møysommelig restaureringsarbeid som har tatt nær tjue år. Alle foto: Statens vegvesen<br></p>Avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki ved Statens vegvesen i Finnmark og museumsentusiast Asbjørn Rolstad er glad for å kunneønske folk velkommen til museumssamlingen i Skiippagurra.Asbjørn Rolstad viser at det er dimensjoner over plogene som ble brukt til å holde Ifjordfjellet åpent.Under den kalde krigen hadde Statens vegvesen i Finnmark verneutstyr til samtlige ansatte som skulle beskytte mot atomsprengninger på Novaja Zemlja.Slike anleggsbrakker var vanlige før og under annen verdenskrig. Kroksystemet gjorde det enkelt å demontere brakka og flytte den videre etter hvert som anleggsarbeidet skred fram.Tidligere tiders bilsakkyndige var stramme i uniformen.Chevroleten fra 1947 var oppsynsmannsbil og ble brukt under åpningen av Tana bru i 1948.Gamle skilt forteller også om de store endringene i samferdselen i Finnmark.Denne Caterpillar slepehøvelen fra 1936-1937 er antakelig den eneste i sitt slag som er bevart i Norge.Oppsynsmannsboligen i Skiippagurra ble oppført på 1960-tallet.Museumsentusiast Asbjørn Rolstad viser fram Shell-stasjonen som har fått plass på museumsområdet.Det har vært stor interesse for museumssamlingen i Tana. Her fra åpningen 1. juli 2014.En Chevrolet fra 1947, Volvo lastebilen fra 1941 og en Ford Canada fra 1943 er tre av de gamle bilene som er restaurert og som vises fram i Skiippagurra.Den skinnende blanke Chevroleten har fått skiltene på igjen - og tar fortsatt enkelte representasjonsoppdrag.Den gamle Lanz Bulldog-traktoren er en av de mange sliterne som har fått nytt liv.Brustolpene fra gamle Smellror bru er bevart i Skiippagurra.Delene av en gammel ferge sammen med Steffen Aronsens maleri viser hvordan man krysset Tanaelva i tidligere tider.

Se Vegvesenets nordlige maskinhistorie (Bildekarusell)

Tunge kjøretøy og maskiner som bygde Finnmark på 1930- og 1940-tallet er blant klenodiene som er bevart for ettertiden i museumssamlingen i Skiippagurra.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

Samlingen ble åpnet 1. juli 2014 – nøyaktig 100 år etter at Statens vegvesen startet sin virksomhet i Finnmark. Da hadde det i lang tid vært jobbet med å samle, systematisere og restaurere gjenstander fra hele fylket, heter det i pressemeldingen.

Statens vegvesens område i Skiippagurra var opprinnelig et sagbruk, som ble etablert for å produsere tømmer fra Karasjok til byggingen av Tana bru som ble åpnet i 1948. På 1960-tallet ble det også bygd en oppsynsmannsbrakke på plassen. Etter hvert ble Skippagurra en lagerplass for Vegvesenets utrangerte kjøretøy og maskiner fra hele Finnmark.

Mangeårig maskinoppsynsmann Inge Fred Dervo engasjerte seg imidlertid for å ta vare på historien, og fra 1980-tallet startet han arbeidet med å sette i stand gamle kjøretøy og andre gjenstander som ble brukt av vegvesenet i Finnmark. Også flere andre tidligere vegvesenansatte har gjort en stor innsats for å sette i stand gamle kjøretøy og maskiner. Etter hvert utviklet lagerplassen seg til et museum, skriver Vegvesenet.

Unike kjøretøy og maskiner

En av de gamle anleggsmaskinene som vises fram i Skiippagurra, er en Caterpillar slepehøvel fra 1936-1937, som antakelig er det eneste bevarte eksemplaret i sitt slag i Norge. Et annet tungt klenodium er en Volvo lastebil fra 1941.

Et smykke i samlingen er en Chevrolet varevogn 1947, som var oppsynsmannsbil, og som ble brukt da Tana bru åpnet 28. august 1948. Den er brakt tilbake til fordums prakt, og har også fått registreringsnummeret tilbake. Ved spesielle anledninger vises bilen fram også utenfor museumssamlingen.

Utstilling og bilder

Totalt sju bygninger har plass på museumsområdet. Blant dem er verkstedbrakka og en gammel anleggsbrakke, som viser boforholdene for anleggsarbeidere før og rundt annen verdenskrig.

I tillegg til det som er samlet i Skiippagurra, hadde Norsk vegmuseum på Lillehammer en egen Finnmarksavdeling. Denne er nå flyttet hjem, og har fått plass i en egen utstillingsbrakke. Her presenteres utviklingen i Finnmarks samferdselshistorie, med bilder og gjenstander fra ulike tidsepoker.

Svært mange av bildene er hentet fra Godtfred Karlsens fotosamling. Godtfred Karlsen begynte som stikningsassistent som 15-åring, og jobbet i Statens vegvesen fram til han gikk av som overingeniør i 1989. Han samlet totalt 3.740 bilder fra Vegvesenets aktiv i Finnmark. Fotsamlingen forvaltes i dag av Norsk Vegmuseum.