Se Trondheims planlagte sykkelekspressvei

En 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe i Trondheim.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel på sine nettsider tirsdag.

Statens vegvesen og Trondheim kommune skrev i slutten av september en utredning av forskjellige alternativer for sykkelekspressvei i kommunen. De to alternativene 2a og 2c har en forventet kostnad på henholdsvis 2,2 milliarder og 2,4 milliarder kroner.

Les hele utredningen av sykkelekspressveien her.

Sykkelvei for åtte milliarder

Ekspressveien i Trondheim er en del av nasjonal plan for de ni største byområdene i Norge, hvor det er planlagt ekspressveier for sykkel til nærmere åtte milliarder kroner. De nye sykkelveiene er et av virkemidlene for å øke sykkelandelen i byene til mellom 10 og 20 prosent, heter det i artikkelen på adressa.no.

Sykkelekspressveier er definert som en høystandard og sammenhengende sykkelvei forbeholdt syklister, tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander.

De øvrige byene det planlegges ekspressveier for sykkel, er Oslo, Bergen, Nord-Jæren, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiansand og Tromsø.

Ekspressveien mellom Heimdal og Reppe skal bygges som egen sykkeltrasé med så få krysninger av veier som mulig, hvor det kan sykles i 30 til 40 kilometer i timen, skriver Adresseavisen. Ekspressveien får eget fortau langs store deler av strekningen.

Forventer stor nytte

En grov kostnadsberegning viser at ekspressveien får en meterpris på mellom 110.000 og 117.000 kroner for hele strekningen.

– Vår analyse viser at attraktiviteten på en slik trase kan føre til en trafikk på 2.000 syklister i døgnet langs deler av veien. En så stor mengde trafikanter er det bare et fåtall fylkesveier som kan skilte med i Trøndelag, sier sjefingeniør Jon Arne Klemetsaune og planleggingsleder Torstein Ryeng i strategiseksjonen i Statens vegvesen region midt til Adresseavisen.

Beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt viser en netto samfunnsøkonomisk nytte på de to trasealternativene 5,8 milliarder kroner for 2a og 5,9 milliarder for 2c.

Slik er den planlagte sykkelekspressveien inndelt:

  • Heimdal – Sluppen (4.718 meter sykkelvei med fortau)
  • Tiller -Sluppen (3.890 /4.718 meter sykkelvei med fortau)
  • Sluppen – Moholt (2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate)
  • Moholt – Angelltrøa (1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau)
  • Angelltrøa – Skovgård (2.130 meter sykkelvei med fortau)
  • Skovgård – Reppe (2.860 meter sykkelvei med fortau)