Mekaniske stivere for spuntgrøft på plass ved fylkesvei 35. Foto: KynningsrudFoto: KynningsrudRepresentanter fra Park & Anlegg og fra Marthinsen & Duvholt. Foto: KynningsrudDemonstrasjon av hydraulisk ramme for avstivning av spunkasser. Foto: KynningsrudByggeplassleder Geir Berntsen fra Kynningsrud Fundamentering. Foto: KynningsrudPer Løvlien fra Løvlien Georåd (fra venstre), Ivar Kynningsrud, Andreas Berger fra Multiconsult, Erling Omre fra Kynningsrud og Jan Finstad fra Multiconsult. Foto: KynningsrudArne T. Eigeland fra Multiconsult og Sam Oldroyd fra Groundforce i en god diskusjon. Foto: KynningsrudFoto: KynningsrudDemomontering av pute (HEB280) og stiver (MP60). Foto: Kynningsrud

Se Kynningsrud vise frem sine britiske spuntnyheter

Kynningsrud Fundamentering inviterte entreprenører og geotekniske konsulenter til en dyptgående demonstrasjon av nye spuntløsninger denne uken.

Omtrent 35 bransjefolk dukket opp på fylkesvei 35 torsdag for å se Kynningsrud avstive en tre meter bred spuntgrøft ved hjelp av nytt materiell fra britiske Groundforce Shorco.

Den Fredrikstad-baserte grunnentreprenøren har distrubusjonsavtale med Groundforce i Norge, og har allerede fått god erfaring med systemene.

Raskere og renere

Første møte med de britiske spuntløsningene var i 2009 da Kynningsrud stod for fundamenteringen på Møllenbergtunnelen, en krevende oppgave i Trondheims-leire. Groundforce-løsningene fikk også testet seg da Kynningsrud sto for spunt på Barcode B13, de to siste byggene i Operakvarteret mot Nordenga bru.

– Vi fikk kjempegode relasjoner på de to første jobbene, og vi så raskt fordelene, sier prosjektleder Vidar Flatekval til Byggeindustrien.

Flatekval trekker frem det faktum at de britiske spuntløsningene er sveisefrie som den virkelige styrken ved systemet.

– Vi ser at regimet rundt kontroll og dokumentasjon blir stadig mer omfattende, og det stilles strenge miljøkrav. Det at løsningen kan utføres totalt uten sveiseforbindelser, betyr både at vi kan jobbe raskere og at vi kan jobbe mer miljøvennlig, sier han.

Spennende nyheter

Under demonstrasjonen på fylkesvei 35 fikk Kynningsrud prøvd ut en helt ny type grøfteavspenning fra Groundforce. Flatekval kan rapportere om rask montering og godt fornøyde tilskuere.

– Vi fikk veldig positiv respons på demonstrasjonen. Spesielt fremmøtte entreprenører innen vann og avløp var fornøyde med det de fikk se, sier han.

I tillegg til grøftespunten benyttet Kynningsrud også anledningen til å vise frem en løsning for mindre, firkantede spuntgroper ved hjelp av en hydraulisk ramme, som lar spuntjobben bli gjort på så lite som fem minutter.

Flatekval forteller også om spuntløsninger med forspenning på opptil 250 tonn, og om innebygde lastceller i stiverne som kan gi informasjon i sanntid på telefonen om de nøyaktige belastningene på spunten.

– De er flinke på utvikling, sier prosjektlederen om de britiske samarbeidspartnerne, som han kan fortelle ønsker å satse i Norge.