Se E18 Sky - Langangen fra luften

Arbeidsfellesskapet mellom Veidekke Entreprenør AS og Hæhre Entreprenør AS (AF VDAH) er nå i full gang med utbyggingen av E18 Sky-Langangen. Her kan du se arbeidet skrider frem over hele strekningen, sett fra luften.

Entreprisekontrakten er på 1.061 millioner kroner (Veidekke 643 mill. - Hæhre 418 mill.) Byggestart var i august 2009 og overlevering av anlegget skjer 15. mai 2012.

Det bygges 10,5 kilometer firefeltsvei og to kryssområder på Sky og Langangen. Totalt skal det bygges seks langsgående betongbruer og tre overgangsbruer. Det nye landemerket Kjose bruer er lengst med 305 meter. Bruene utgjør totalt 1865 meter.

Det bygges 180 meter miljøtunneler og 350 meter med kulverter samt at det bygges fire tunneler med åtte løp som til sammen utgjør 2200 meter. Det støpes også 16 tunnelportaler.

Til prosjektets konstruksjoner går det med 48.00 kubikkmeter betong og 8800 tonn armering .Det tas ut 1,8 millioner kubikkmeter sprengt fjell i veilinja, 152.000 kubikkmeter tunnelmasser og gravemassene i prosjektet utgjør 460.000 kubikkmeter