Foto: Bernt Nilsen/Statens vegvesenFoto: Bernt Nilsen/Statens vegvesenFoto: Bernt Nilsen/Statens vegvesenFoto: Bernt Nilsen/Statens vegvesenFoto: Bernt Nilsen/Statens vegvesen

Se byggingen av Bøkfjordbrua

Pilarene er på plass og viaduktene er under bygging på brua over Bøkfjorden i Sør-Varanger. Om ett år skal hele brua være ferdig.

Statens vegvesen skriver i en pressemelding tirsdag at Bøkfjordbrua er helt i rute.

HAK Entreprenør jobber fra begge sider av elva. Underbygningen er på plass, og på vestsiden er det, ifølge pressemeldingen, snart klart for støping av det første sidespennet. På østsiden har entreprenøren satt opp reisverk til forskalingen for to av totalt fem sidespenn som skal bygges. Hele brua blir 284 meter lang.

Frakter stålbuen fra Tyskland

Samtidig som arbeidet pågår ved Bøkfjorden, jobber det tyske stålselskapet SNB med å sveise sammen ståldelene som blir buen til bruas hovedspenn. Til våren skal den 120 meter lange og over 500 tonn tunge stålkonstruksjonen fraktes på lekter fra Wilhelmshaven i Tyskland via Nordsjøen langs norskekysten fram til Sør-Varanger, for så å heises på plass i Bøkfjorden.

Det har tidligere vært antydet at stålbuen ville bli fraktet til Kirkenes allerede denne høsten, men dette kan nå utsettes, skriver Vegvesenet.

– Entreprenøren ønsker å bruke mer tid på å planlegge selve transporten. Om høsten er man også mer utsatt for høststormer og høye bølger langs kysten, mens det er mer stabile forhold om våren, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Dette skal, ifølge pressemeldingen, ikke ha betydning for ferdigstillelsen av brua. Etter planen skal nye E105 åpnes for trafikk i september 2017.

875 millioner

Resten av veianlegget er så godt som ferdig, skriver Vegvesenet i meldingen. Det gjelder det nye Bjørkheimkrysset, som har fått en rundkjøring fra E6 og inn på E105. Trifontunnelen som knytter sammen brua og den nye veitraseen, er også ferdig, med unntak av elektro og annet sluttarbeid.

Gang- og sykkelforbindelsen mellom Hesseng og Storskog vil for det meste bli ferdigstilt i løpet av 2016, med unntak av den delen av strekningen som vil gå gjennom Elvenes når den nye hovedveien flyttes ut av bygda.

De totale kostnadene for hele veiprosjektet er beregnet til 875 millioner kroner.

E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland. Den norske delen av strekningen er på en mil fra E6 utenfor Kirkenes til grensa på Storskog. E105 er 3.876 kilometer lang, og går videre via Murmansk, St. Petersburg og Moskva til Jalta ved Svartehavet.