Schenker-bygget Ganddal

Schenker-bygget Ganddal

Sted: Ganddal, Sandnes
Prosjekttype: Nybygg
Entreprisekostnad eks mva: 33 mill kroner
BRA: 3.300 kvm
Byggherre: Schenker
Byggherreombud: Vestfold Prosjektutvikling
Totalentreprenør: Jærentreprenør
Arkitekt: Vestfold Prosjektutvikling
Rådgivere: RIB: Bygg-Kon - RIV: Steen's Klimaservice - RIE: Bryne Elektriske - RIBr: Conradi

Underentreprenører og leverandører: - Grunnarbeider: Grunn-Service - Betongarbeider: Jærentreprenør - Betongelementer: Hå Element - Hulldekker: Spenncon - Betongsaging: Kays Betongsaging - Gulvstøp: Egeland Gulvstøp - Stålarbeider: Icopal Metall region vest - Terrasser/balkonger: - Tømmerarbeid: Jærmester - Taktekking: Icopal Tak - Murer: Waldeland & Dubland - Maler: Lund & Vaaland - Gulvlegger: T. Lund - Rørlegger: Hellevik VVS - Ventilasjon: Steen's Klimaservice - Elektro: Bryne Elektriske - Solavskjerming: T. Aasen Solskjerming - Porter og lastebrygger: Crawford - Gjerder: Systemsikring - Kjøkken: Matec - Heis: TKS - Utvasking: Thingbø Byggrent - Avfallshåndtering: Westco Miljø - Uteområder: RS Prosjekt

 

Like ved Ganddal godsterminal har Jærentreprenør ført opp et terminalbygg for Schenker AS. Bygget har et stort godshus og en kontordel.

I slutten av mai flyttet Schenker innenlandsaktiviteten i Stavanger-regionen til Ganddal. Utenlandsavdelingen blir fortsatt liggende på Lura. Schenker vil ha 49 arbeidsplasser på Ganddal. 40 distribusjonsbiler vil være tilknyttet anlegget. Flyttingen til Ganddal gjør at en større andel gods kan fraktes mellom Alnabru og Stavanger-regionen med tog.

33 millioner kroner
Prosjektleder Per Kristian Skrettingland Haarr fra Jærentreprenør forteller at Schenkers tomt på Ganddal er 23 mål. Før byggestart ble leiremasser på tomten fjernet og erstattet med pukkmasser som ble dypkomprimert.

Bygget er på 3.300 kvadratmeter. Av dette utgjør godshuset 2.300 kvadratmeter og kontordelen 700 kvadratmeter. Resten er tekniske rom. Jær-entreprenørs entreprisekostnad er 33 millioner kroner eks mva. Vestfold Prosjektutvikling er både arkitekt og byggherreombud. Byggearbeidene startet i august 2007 og ble fullført i april i år. Bygget er oppført i totalentreprise.

Sett ovenfra har bygget rektangulær form. De nederste 4,5 meter av veggene på godshuset består av betongelementer. Videre oppover er det isolerte stålkassetter. Taket er i korrugerte stålplater og bæres av stålbjelker og gitterdragere. Gulvet består av hardbetong. Godshuset har seks meter som laveste takhøyde. Kontordelen har bærende konstruksjon av betongelementer. Det er senere mulig å bygge godshuset ut mot vest.

Det er panelovner i kontordelen, mens godshuset varmes opp med varmevifter. I godshuset er det mekanisk avtrekk. I kontordelen er det balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Godshuset er sprinklet mens kontordelen har brannalarmanlegg. Materialvalg har vært viktig for å få et tilnærmet vedlikeholdsfritt bygg. Utenfor bygget er det støpte betongplater utenfor losse- og lasteportene og belegningsstein ellers.

250 tonn per dag
Godshuset har en kapasitet på 250 tonn gods per dag (tilsvarer 5.000 kolli). Det har totalt 43 kjøreporter av uilke størrelser for lossing og lasting. Utenfor bygget er det parkeringsplass for de ansattes biler og plass for containere.

Driftskonsulent Peder Veen i Schenker forteller at godset håndteres med trucker, ledetrucker og reoler for smågods. - I tillegg bruker vi pallevekt og skanner for pakker. Vi dekker alt innen varehandel på grossist- og detaljistnivå med unntak av ferskvarer og kjøle- og frysevarer. Vi dekker et område fra fylkesgrensen i sør til Boknafjorden inkludert øyer i nord og Sand i Ryfylke i nordvest. I praksis vil det være bortimot døgnkontinuerlig drift her. Det nye anlegget vil bety lyse og trivelige lokaler, et oppvarmet lager, gode utearealer med god plass for bilene.

Ingen fraværsskader
Arkitekt Rita Edøy i Vestfold Prosjektutvikling AS sier at det mest krevende var å lage bebyggelsesplanen. - Det er viktig at avrenning skjer på en god måte. Det er lagt ned slisser foran betongplatene utenfor losse- og lasterampene. Selve bygget var ikke noen stor utfordring.
Skrettingland Haarr sier at den største utfordringen i arbeidet har vært den korte byggetiden i en tid med press i markedet. - Vi har ført opp bygget uten noen fraværsskader. Fos oss har dette vært lærerikt. Vi har ikke bygget så mange lagerhaller tidligere.

Tekst og foto: Ole Harald Dale