Illustrasjonsbilde

Scanmatic Elektro lavest på E6-tunneler i Nordland

De neste årene skal om lag 50 tunneler i Nord-Norge oppgraderes for å bli enda sikrere. Nå har Statens vegvesen fått respons på den første kontrakten, som inneholder tolv tunneler på Helgeland og i Salten.

Tilbudsåpningen i dag viste følgende:

* Scanmatic Elektro AS: 142.938.250,-

* Mesta AS: 143.814.468,-

* Traffic Solutions AS: 147.390.675,-

* Aventi Technology AS: 158.546.055,-

* Tom Staurbakk AS: 163.718.500,-

* Elektro Bodø AS: 164.783.700,-

* OneCo Samferdsel AS: 169.489.575,-

* OneNordic Kraftmontasje AS: 176.169.175,-

- Det er en stor og kompleks jobb, og vi har vært ekstra spente fordi vi skal prøve ut en kontraktsform som er ny for oss, Nå ser vi at markedet har gitt god respons på denne kontraktstypen, sier prosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen, Region nord.

Konkurransen i dette oppdraget gjelder både prosjektering og bygging.

- Vi kaller det en samspillskontrakt, som er en type totalentreprise der vi jobber i lag med entreprenøren for å finne den beste måten å løse oppdraget på. Dette blir spennende, og vi har stor tro på et godt samarbeid og et godt resultat.

Starter i tunnelene til sommeren

Nå som tilbudene er kommet inn, skal Vegvesenet kontrollregne på dem før étt av firmaene kan få tilbud om kontrakt. Varigheten på den er om lag tre år.

- Vi tar sikte på at vi kan signere rundt påsketider. Første del av oppdraget vil bestå av prosjektering og samspillsarbeid for å finne de riktige løsningene, og vi regner med at entreprenøren kan starte arbeidet med tunnelene i løpet av sommeren. Da er det opp til den som skal gjøre jobben å avgjøre hvilke tunneler de starter med.

Tryggere i tilfelle en ulykke

Prosjektet omfattet opprinnelig riksvegtunneler lengre enn 500 meter, men nå får enkelte kortere tunneler også en viss oppgradering.

- Generelt kan vi si at det blir nye nødlys, flere og nye nødtelefoner, mer brannslukkeutstyr og noen andre tiltak for å øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved f. eks kollisjoner og bilbrann. I tillegg vil det bli nytt lys i en del av de gamle tunnelene, forteller prosjektleder Steinar Livik.