Scandic Stavanger City

Fire utoverskrånende sjøhus nær kaien ved Bybruå er foreløpig siste skudd på hotell-stammen i Stavanger. Med fasader i tre og aluminium og tak i sink fremstår hotellet som både tradisjonsrikt og urbant.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Hotell

Kontraktssum ekskl. mva:
310 millioner kroner

Btoareal: 12.000 kvm – 226 rom

Byggherre: Stavanger City,
eid av Øgreid Eiendom

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor

Landskapsarkitekt: Multiconsult

Totalrådgiver: Geoteknikk, konstruksjonsteknikk betong og stål, brann, energi og bygningsfysikk, akustikk, VVA teknikk: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Grunnarb.: Vassbakk og Stol l Spunt og pel: Holt Risa l Betongarb.: Skanska Betong l Plattendekker: Bubbledeck Norway l Hulldekker til nedkjøringsrampe: AS Betong l Tømrer: Vinje og Thorsen l Støp av gulv: Oltedal Gulvstøp l Bæresystem i stål: Stålteknikk l Maler, parkett, gulvlegging: Vatland og Sønn l Parkett: Bo Andren l Brannsikring av stål: Lilleland l Glass/alu: Hubro l Elektro, rør, sprinkler: DNF l Tak-
tekking: Icopal Tak l Båndtekking, blikkenslager: J. Johnsen og Sønner l Prefab. baderom: Parmarine l Himlingsmontasje: Acusto l Heis: Otis l Vindu: Norgesvinduet l Dører: Nordic Door l Lås og beslag: Trio Ving l Fliser: Vestmur l Utomhus: Virgo

– For å fremheve hovedformen, har vi valgt å bruke mørk aluminium-kledning i første og andre etasje, som løfter den skrå bygningskroppen opp og ut over vannspeilene i front. Hotellfasadene mot nord tilter utover fra og med tredje etasje, fremhever arkitekt Even Hoem Humberset i Kosbergs Arkitektkontor.

– De fire hotellfløyene er utført med liggende tre-
kledning i tre forskjellige dimensjoner, som gir variasjon og et fint spill i fasaden. Forholdet mellom det lyse og lune treverket og den mørke aluminium-kledningen gir følelsen av noe tradisjonsrikt og samtidig noe urbant og moderne. Hotellet utsmykkes med presise, kraftige omram-minger rundt hotellroms-vinduene i lysere aluminium, påpeker han. På taket har de valgt å bruke zink.

– Det er også med på å gi prosjektet en fin kvalitet og en tidløs design. Med tiden får bygget enda mer karakter fra samspillet av valgte materialer, mener han. Eksisterende bygg har fått en mørkere gråtone for å oppnå et moderne preg og en fin tilpasning til mellombygg og hotell. Et rolig og nøye utvalgt sortiment av materialer med kontraster og tydelig definerte hjørner og kanter med aluminium, treverk og zink gir et klart og tydelig formspråk. Hotellet er rustet for fremtiden, samtidig som det tar vare på tradisjonen med de gamle sjøhusene, understreker Humberset.

Han legger til at det er tre naturlige inndelinger av prosjektet. Eksisterende bygg som nå inneholder restaurant, storkjøkken, konferanserom og kontor for personale i første etasje, samt kontorer i andre etasje. Man har mellombygget med foaje, resepsjon og bar, og hotellet er naturlig nok er plassert i de fire «sjøhusene» med parkering i kjelleretasjen.

Sterkt delaktig
Multiconsult har vært sterkt delaktig i prosjektering av Scandic Stavanger City, og har vært ansvarlige for alle bygningsmessige fag.

– Hotellet er oppført i seks etasjer pluss parkeringsetasje under sjøvannstand. Det er derfor oppført med vanntett parkerings-
kjeller og forøvrig er det benyttet stedsstøpte konstruksjoner/ plattendekker. Bygningsmassen består av fire bygninger som er fundamentert på parkeringsdekket. Det var behov for etteropp-spente dragere for å løse lastoverføringer i parkeringsdekket, forteller prosjektleder Malvin Hillestad i Multiconsult. De er oppført med stålkjernepeler og direktefundamentering til fjell. Geoteknikerne har foretatt grunnresponsanalyse for å dokumentere jordskjelvkrefter.

– Det har vært mange utfordringer for flere av fagene i et bygg med liten tomt, komplisert geometri og begrensning i bygge-høyder, samt at møterom og kjøkken er lagt inn i eksisterende bygg som har medført krevende ombygginger. Spesielt akustikk og VA har vi jobbet mye med og løst utfordringer i forhold til eksisterende bygg og tomteforhold, påpeker han.

– Prosjektet har vært spennende, og det har vært viktig å ha med engasjerte medarbeidere innen de ulike fagene hos Multiconsult for å løse utfordringene dette spesielle bygget har hatt å by på. Samarbeidet med Skanska har vært positivt og de har styrt prosjekteringen på en smidig og ryddig måte, sier Hillestad.

Landskapsarkitektgruppen hos Multiconsult leverte forprosjekt for Scandic utomhus i 2012.

– Sammen med overnevnte fag utførte vi også detaljprosjek-teringen. De største utfordringene har gått på tekniske løsninger knyttet til grensesnitt mot bygg og vannspeil, samt vann-
håndtering. I tillegg er utearealet begrenset, hvilket har gjort det vanskelig å få plass til blant annet adkomst for vedlikeholds-kjøretøy og tilstrekkelig grønnstruktur (etter kommunale krav). Det er fra starten av lagt stor vekt på universell utforming og høy materiell kvalitet. Av ulike grunner har vi måttet gjøre enkelte tilpasninger underveis i prosessen. Det endelige resul-tatet, i sin helhet, vil fremstå som et spennende arkitektonisk innslag i Stavanger, sier Gina Skjørestad i Multiconsult.

Betongproduksjon
Grunnforholdene med blant annet forurensede masser og tett byggegrop tok lengre tid enn antatt.

– Byggetiden vår startet da vi kom i gang med den vanntette betongkjelleren, forteller prosjektleder Målfrid Holme i Skanska Norge. Totalentreprenøren har støpt den vanntette betong-kjelleren og de plasstøpte heissjaktene med egne folk.

– Hotellblokkene er utført med plattendekker som ble heist på plass. Deretter ble det lagt på armering og trekkerør til elektro før påstøp. Da betongen på de to første blokkene var ferdig, var det oppstart for tømrer og tekniske fag. Utfordringen var den sekskantede formen på bygget og hvert element måtte passe som i et puslespill med ingen rektangulære elementer. Alle utsparinger måtte være plassert riktig. Når en etasje var ferdig støpt, ble det heist inn prefabrikkerte baderom fra Finland. Disse måtte på plass før vi kunne legge på et nytt dekke. Bærende innervegger av betong stiver av bygget, sier hun videre og trekker frem den sinkbelagte takkonstruksjonen som består av bæring i stål og taksperrer i tre. Sinkplatene former seg etter taksperrene, noe som gir en flott effekt.

Egen logistikkansvarlig
Skanska måtte planlegge alle leveransene nøye til den trange tomten.

– De prefabrikkerte finske badekabinene måtte mellomlagres og leveres til avtalt tid. En egen logistikkansvarlig samordnet alle leveransene, og leverandørene måtte melde fra en uke i forkant, når leveransene skulle komme. To tårnkraner var en forutsetning for at for at leveransene kunne løftes inn på byggeplassen, sier Holme. Hun er ikke i tvil om det endelige resultatet vil fremstå som et spennende arkitektonisk innslag i Stavanger.


Flere prosjekter