Ordfører Randi Thorsen i Gran, Statssekretær Ingelin Noresjø og ordfører i Lunner Harald Tyrdal tok første spadetaket, med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og prosjektleder Wolfgang Myslewitz i Hæhre/Isachsen som tilskuer.

Ordfører Randi Thorsen i Gran, Statssekretær Ingelin Noresjø og ordfører i Lunner Harald Tyrdal tok første spadetaket, med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og prosjektleder Wolfgang Myslewitz i Hæhre/Isachsen som tilskuer.

Foto: Statens vegvesen

Satte spaden i jorda for motorvei-prosjekt på Hadeland

Etter fire års pause kan Statens vegvesen og entreprenørene Hæhre og Isachsen starte arbeidet med den første av tre kontrakter på etappe to av utbyggingen av ny riksvei 4 på Hadeland.

Entreprenørene Hæhre og Isachsen skal bygge 4,2 kilometer lang fire felts motorvei fra Roa til Gran. Der møter strekningen motorveien fra Gran til Jaren som ble åpnet i 2017, opplyser Statens vegvesen i en melding.

Fredag kunne statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet ta det første spadestikket i prosjektet. Ap-ordførerne Harald Tyrdal i Lunner kommune og Randi Eek Thorsen i Gran kommen var også på plass, sammen med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, daglig leder Anders Høiback i Isachsen anlegg og daglig leder Gudmund Roen hos Hæhre Entreprenører.

Imponert over farten til Vegvesenet

Noresjø er imponert over farten i arbeidet til Statens vegvesen siden samferdselsminister Knut Arild Hareide kom til Hadeland 7. oktober 2020 med nyheten om at etappe to var en del av statsbudsjettet for 2021.

- Tre dager etter at Stortinget vedtok at prosjektet kunne starte var den første entreprisen lyst ut. Vegvesenet har jobbet meget godt med prosjektet. Det gleder meg at byggingen starter allerede i dag, sa Noresjø.

KrF politikeren var også opptatt av riksvei fire som eksportvei for industrien på Raufoss.

- Det kjører 1000 lastebiler på strekningen hver dag. En bedre riksvei 4 vil føre til færre forsinkelser. Slik kan bedriftene spare flere titalls millioner kroner. Derfor har vi lagt til rette for at Vegvesenet skal ha friere tøyler til å jobbe med lengre strekninger og bygge mer helhetlig, sa Norsjø.

Planlegger rv. 4 Gjøvik-Oslo

Kjell Inge Davik i Statens vegvesen medga at veien fram til anleggsstart kan være en tålmodighetsprøve.

- Det er åtte år siden Rigmor Aasrud tok første spadestikket på etappe en her på Hadeland. Nå jobber Statens vegvesen med å planlegge hele veien fra Gjøvik og inn til Oslo. Fra før av har vi jobbet to år med strekningen Gjøvik - Mjøsbrua som nå er overført til Nye Veier. Vi tar den gjerne i retur, sa Davik.

Flere kontrakter

Vegvesenet jobber nå også fram mot anleggsstart på strekningen i bunn av bakkene opp mot Lygna fra Sandvoll til Amundrud. Den 3,8 kilometer lange strekningen er en av de smaleste trefeltsveiene i Norge. Nå skal veien utvides slik at det blir plass til midtdeler og forbikjøringsfelt opp bakkene mot Lygna.

– Vi forhandler med Peab, Anlegg Øst og AF. Vi velger entreprenør i starten av november, og skal være i gang før jul, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Kontakten for den siste strekningen på fem kilometer forbi skistedet Lygna skal etter planen ut før jul, med valg av entreprenør og oppstart sommeren 2022.

Bevisst oppdeling

Vegvesenet har bevisst delt arbeidet med etappe to på Hadeland i tre.

– Slik kan både store og mindre entreprenører være med i konkurransen om å bygge ny trafikksikker vei er på Hadeland, sier Johansen.

Arbeidet på de tre delstrekningene på Rv. 4 Hadeland skal være ferdig før jul 2023.