Illustrasjonsfoto: Sørby Utleie

Satser tungt på opplæringssystemet DigiQuip

DigiQuip AS ble etablert i september 2019, og selskapet springer ut av Sørby Utleie AS. - Formålet er å utvikle og selge digital typeopplæring i et eget selskap, sier Lars Sørby.

Lars Sørby sitter som daglig leder i Sørby Utleie AS og det nyopprettede opplæringsselskapet DigiQuip AS. DigiQuip er 100 prosent eid av Sørby Holding AS.

- DigiQuip overtok prosjektet fra Sørby Utleie og er ansvarlig for å gjennomføre fremtidige utviklingsaktiviteter. Selskapets virksomhet vil være salg og markedsføring av plattformen, samt utvikling av kurs for nye maskiner og produkter. Vår målsetting er å tilby en opplæringsplattform som kan brukes av hele bygg- og anleggsbransjen, både i og utenfor Norge, sier Sørby i en pressemelding. Han understreker at plattformen kontinuerlig vil utvikle seg og dekke et stadig bredere spekter.

Strengere forskrift
Noe av bakgrunnen for satsingen er forskriften om utførelse av arbeid som tråde i kraft i juli 2016. Her heter det at det er krav til utstyrspesifikk opplæring.

- Det heter i forskriften at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring, påpeker Sørby.

Han forteller at de gjennom sin gjennom vår utleievirksomhet i Sørby Utleie har hatt tett kontakt med mange av landets største entreprenører.

- Per dags dato kjenner vi ikke til at noen av disse har utviklet et eget digitalt opplærings- og dokumentasjonssystem for maskiner. Vi ser derimot at mange selskaper sliter med å dokumentere ansattes opplæring på alle maskintypene. På et større byggeprosjekt kan det være 1.500 ansatte og 30 ulike maskiner i sving, noe som utløser et krav til dokumentasjon av flere tusen opplæringer. Men det finnes det ingen gode systemer hverken for å gjennomføre, eller dokumentere opplæringen, mener Sørby som ser fem til at deres nye konsept skal jobbe inn mot nøringens virksheter. Han har stor tro på satsingen.

- I dag foregår opplæringen i bygg- og anlegg gjennom fysiske kurs eller 1:1 opplæring, et absolutt mindretall har utarbeidet instruksjonsvideoer for eget utstyr. Opplæringen dokumenteres gjerne gjennom fysiske eller digitale dokumenter som lagres i ulike systemer. Ulempen er at gjennomføringen av kursene og sertifiseringen ikke er adskilt, og den tidkrevende prosessen gjør at mange ikke fullfører den lovpålagte opplæringen. Og siden de heller ikke er knyttet opp mot et opplæringssystem, som faktisk dokumenterer at brukeren har gjennomført opplæringen, er det en usikkerhet om ansatte faktisk har fullført en fullverdig opplæring. Vår påstand er at det i dag er maks 5% av norske bedrifter som oppfyller lovkravet. Foreløpig har ikke arbeidstilsynet hatt et stort fokus på mangelfull opplæring og dokumentasjon. Dette vi vil endre seg drastisk så snart et godt verktøy er på plass, mener han.

Digital satsing
Med DigiQuip ønsker Sørby å utvikle et digitalt system for både opplæring og dokumentasjon av gjennomført opplæring på ulike maskintyper.

- I løpet av 1. kvartal 2020 vil vi tilby en opplæringsplattform som kan brukes av hele bygg- og anleggsbransjen både i Norge og i utlandet. Vi er i dialog med flere av landets største utleieselskaper som også er positive til å ta i bruk løsningen opp mot sine kunder. Det å kunne tilby en god opplæring sammen med utleie av maskiner vil øke kundetilfredsheten blant utleieselskapene, mener Sørby.

Han sier at utviklingen av verktøyet skiller seg betydelig fra deres ordinære salgs- og vedlikeholdsarbeid.

- Derfor har vi satt sammen et utviklingsteam med ekstern kompetanse innen IT, animasjon og kommunikasjon for å oppnå den kvaliteten vi ønsket oss inn i prosjektet. Vi jobber med å ta frem en digital applikasjon for opplæring i, og dokumentasjon av, riktig og sikker maskinbruk. Applikasjonen vil bestå av en opplæringsmodul (animasjonsvideo), kontrollmodul (quiz) og dokumentasjonsmodul (sertifikat dersom brukeren består kontrollen), forteller han.

- Målet er at de store aktørene i byggebransjen skal kunne bruke systemet for intern opplæring og for å dokumentere at de ansatte trygt kan bruke eget og innleid utstyr. På norske byggeplasser er det også mange medarbeidere med et annet morsmål enn norsk. Vi jobber derfor parallelt med å tilpasse vårt opplæringssystem til flere språk, legger Sørby til.