Kunnskapsdepartementet deler ut nær 8 millioner kroner til ulike studentorganisasjoner. - Med disse pengene styrker vi  studentdemokratiet, sier Iselin Nybø (V). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Satser millioner på organisasjon for fagskolestudenter

Kunnskapsdepartementet øker satsingen på fagskolene når de i disse dager deler ut nærmere 8 millioner i tilskudd til studentorganisasjoner over hele landet.

- Organisasjon for norske fagskolestudenter får en økning på nesten 50 prosent fra 1,5 millioner kroner i fjor til 2,27 millioner kroner i år. De får dermed hele summen de har søkt om. Ingen andre studentorganisasjoner får en så stor økning i tilskuddet, sier statssekretær Atle Simonsen (FrP) i Kunnskapsdepartementet.

Han sier departementet ser på tilskuddet som et ledd i regjeringens generelle satsing på fagskoleutdanning.

- Det er behov for et løft. Vi ønsker å øke statusen til fagskolene og bidra til at flere velger yrkesfag som utdanningsretning. Det er også bakgrunnen for at vi nylig gikk inn for en lovendring, som sørger for at fagskolestudentene får studiepoeng, gradstittel og rett til å kalle utdanningen høyere yrkesfaglig utdanning, sier Simonsen til Byggeindustrien.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), som ble stiftet i 2012, gjør en viktig jobb.

- ONF er en ung organisasjon som er i god utvikling og vi forventer at de vil sikre at fagskolestudentene får en god organisatorisk forankring, sier hun.

Forventer mer aktivitet

Statssekretær Atle Simonsen. Foto: Marte Garmann

Simonsen sier antall studenter som begynner på fagskole har økt to år på rad, og at de har tro på at utviklingen fortsetter.

- Noe er i ferd med å skje. Bare på Fagskolen Innlandet økte antallet søkere med over 40 prosent. Vi forventer derfor større aktivitet i Organisasjon for norske fagskolestudenter framover, og mener det er riktig å prioritere dem når vi fordeler tilskudd. Vi mener de ivaretar studentenes rettigheter på en god måte, og vi har et svært godt samarbeid med organisasjonen, sier han.

- Hvorfor tror du populariteten øker?

- Det er vanskelig å si, men det er generelt blitt mer fokus på yrkesfag. Yrkesfagstudenter er svært attraktive kandidater i arbeidslivet, og mange fristes nok av at de kan gå rett ut i jobb etter utdannelsen.

- Overrasket

Fungerende leder Christoffer Blaalid i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er ikke overraskende svært fornøyd med tilskuddet.

- Vi er veldig positivt overrasket. Vi har fått støtte hvert år siden vi ble stiftet, men har aldri tidligere blitt tildelt hele summen vi har søkt om. Organisasjonen får stadig flere medlemmer. Tilskuddet gjør oss i stand til å representere dem på en enda bedre måte, sier han.

Blaalid sier målet til ONF hovedsakelig er delt i to.

- Vi jobber for å bistå fagskolestudenter med tanke på rettighetene deres, og i tillegg påvirke politisk for å bedre vilkårene til fagskolestudenter. Vi føler at politikerne beveger seg i en positiv retning. Fagskolene er et tydelig satsingsområde, sier han.

8 millioner totalt

Interesseorganisasjonene for studenter får i alt utdelt nær 8 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet.

- Studentorganisasjonene gjør en viktig jobb for studentene. De legger grunnlaget for studentvelferd og fremmer interessene til studentene. Med disse pengene styrker vi også studentdemokratiet, sier Iselin Nybø i en pressemelding.

Støtten fra Kunnskapsdepartementet er fordelt mellom fire interesseorganisasjoner.

Organisasjonene er landsomfattende og har som formål å sørge for at studentene skal få mest mulig ut av studiene sine og ha en best mulig studiehverdag.

- Vi mener de fire organisasjonene utfyller hverandre godt. Sammen ivaretar de interessene til studenter i høyere utdanning, internasjonale studenter i Norge, fagskolestudenter og stipendiater og postdoktorer, sier Nybø.

Slik er tilskuddene fordelt:

  • Norsk Studentorganisasjon: 4 millioner
  • International Students’ Union: 1.31 millioner
  • Organisasjon for Norske Fagskolestudenter: 2,27 millioner
  • Stipendorganisasjonene i Norge: 0,35 millioner