Sats på rehabilitering

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tror langtidssykefraværet kan løses med andre grep enn ved at arbeidsgiver tar større del av ansvaret.

Gi heller de langtidssykmeldte litt hjelp i form av rehabilitering. Vi er sikre på at langt flere da ville komme tilbake i jobb, sier forbundsleder Svein Erik Myrseth i LHL. LHL driver en rekke rehabiliteringsinstitusjoner rundt om i landet, og har lang erfaring på dette området. Ifølge en undersøkelse vi gjorde på vår hjerteklinikk, Feiringklinikken, i 2005, kom det fram at 72 av 100 pasienter som fikk rehabilitering etter hjerteoperasjon var tilbake i jobb ett år senere, mens bare 61 av dem som ikke fikk rehabilitering vendte tilbake til yrkeslivet, sier Myrseth. Foreningen har hatt ekstra sterkt fokus på rehabilitering de siste månedene gjennom en landsdekkende underskriftsaksjon der målet er å samle 250.000 underskrifter. Onsdag ville de synliggjøre dette i Oslo ved å rulle sykehussenger ned Karl Johans gate. Vi skal også gå ut mange steder i byen og be folk skrive under og støtte oss i kravet om bedre og flere rehabiliteringstilbud, opplyser Myrseth.