Sandsliåsen

Sentrale i utbyggingen, (f.v.) Bjørnar Tomassen (Backe Bergen), Jørgen Berstad (Backe Bergen), Linn Hatløy (OBOS Nye Hjem) og Ivar Ellertsen (Backe Bergen).Foto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole JøsokFoto: Per Ole Jøsok

Tre måneder før tiden kunne Backe Bergen overlevere trinn 3 av utbyggingen Sandsliåsen på Sandsli like utenfor Bergen sentrum.

Fakta

Sted: Sandsli i Bergen

Størrelse: 12.565 kvadratmeter BTA

Byggherre: Sandsli Boligutvikling AS (Stadsporten AS (25 prosent), EGD Property AS (25 prosent) og OBOS Nye Hjem (50 prosent))

Byggherrerådgiver: Stema Rådgivning

Totalentreprenør: Backe Bergen

Kontraktsum: Cirka 200 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: MER arkitektur / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb

Rådgivere: RIB: CORE Technology l RIB fasader: Randers Tegl l RIV rør og RIVA: Asplan Viak l RIV vent: Venty l RIAku og RIBr: Sweco l RIG: Multiconsult l RIE: Trond Wickman

Underentreprenører og leverandører: Teglforblending: Arthur J. Thorsen l Tømrerarbeider: J.H. Nævdal Bygg l Betong-arbeider: Strand l Grunnarbeider: Fyllingen Maskin l Elektro: OneCo Vest l Ventilasjon: Venty l Bredbånd: Motho l Lås og beslag: Låssenteret l Rørlegger: Grevstad & Tvedt VVS l Byggevarer: Neumann Bygg l Malerarbeider: Fasade & Interiør Gruppen l Heis: Scan Heis l Glass/alu: Kebo Glass l Trapper og rekkverk: Montal l Branntetting: Firesafe l Blikkenslager: Os Blikk l Utomhusarbeider: Jans Hageservice l Taktekking: Protan Entreprenør l Fast innredning: Norema Bergen l Stikking: Anko l Oppmåling: Exact Geo Survey l Stillasarbeider: Pilar, STS l Byggrenhold: Renex Servicepartner Vest l Parkett: Norgesgulv l Skilting: Protector l Stålarbeider: Bergen Mekaniske l Porter: Car-Bo Garasjeporter l Betongelementer: Con-Form l Betongsaging: Måkestad Byggservice

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Trinn 3 av utbyggingen som skjer i regi av Sandsli Boligutvikling AS, som eies av Stadsporten AS (25 prosent), EGD Property AS (25 prosent) og OBOS Nye Hjem (50 prosent), består av 115 leiligheter fordelt på sju blokker.

– Hele dette prosjektet har vært en veldig god prosess, der vi har hatt full oversikt og et godt samarbeid med alle parter gjennom hele utbyggingen, sier en godt fornøyd prosjektleder Bjørnar Tomassen i Backe Bergen. Opprinnelig skulle prosjektet blitt ferdigstilt til sommeren 2021, men entreprenøren satte seg ned sammen med byggherren samt underentreprenører og leverandører like etter oppstart av prosjektet og pekte på muligheter for å korte ned på byggetiden.

– Det ble raskt enighet om at dette var noe vi sammen kunne få til. Det har til tider vært hektiske perioder i utbyggingsfasen, men vi har på slutten før overlevering hatt bra med tid. Dette betyr også at overleveringen har gått smertefritt, og alt har vært på plass i god tid før kjøperne nå kan flytte inn i sine leiligheter, legger Tomassen til.

Kundekontakt Linn Hatløy og kundekontakt Julianne Forseth i OBOS Nye Hjem understreker også det gode samarbeidet som har vært gjennom hele utbyggingsprosessen.

– Dette har vært et prosjekt som har gått på skinner, og det har vært et godt samarbeidsklima på byggeplassen. Vi er meget godt fornøyde med resultatet som nå møter kjøperne, sier Hatløy og Forseth.

Ni av leilighetene står fortsatt ledige, men resten av trinnet er solgt ut, og OBOS melder om stor interesse rundt utbyggingen. Også i de foregående trinnene har det vært omfattende interesse rundt prosjektet, og det ble relativt raskt solgt mange enheter i dette foreløpig siste trinnet.

– Erfaringer fra tidligere trinn viser også at når utbyggingen står ferdig, blir de gjenværende enhetene rimelig raskt solgt, påpeker Hatløy.

Nær Bybanen

Trinn 3 ligger like inntil tidligere utbyggingstrinn, og snart starter utbyggingen av trinn 4.

Prosjektet ligger på en åsrygg på Sandsli, som ellers for det meste består av småhusbebyggelse samt flere kontorbygg. Området er tilholdssted for flere større selskaper, samt at det er et hotell i nærheten.

Det har også vært viktig for prosjektet med nærhet til Bybanen, som tar deg til både sentrum og Flesland på kort tid. Flyplassen er kun noen minutter unna med banen.

– Området har også både skoler, barnehager, butikker og ulike fritidsarealer og turområder i nærheten, sier Forseth.

Fra Betonmast til Backe

Det var i Betonmast Bergen som i september 2017 signerte avtalen om å bygge ut prosjektet på vegne av Sandsli Boligutvikling. I mellomtiden ble Betonmast Bergen kjøpt opp av Backe Bergen, noe som også medførte at de overtok driften og ferdigstillingen av byggeplassen på Sandsli.

– Denne prosessen har gått smertefritt, og det har ikke påvirket fremdriften på noen måte, sier Tomassen.

Arbeidene startet etter sommerferien 2018, og etter den tid har det gått slag i slag.

– Tomtearealene var uproblematiske, med en kombinasjon av fjell, skog og jordmasser. Det ble gjennomført noe sprengningsarbeid, før vi kunne starte selve byggingen, sier Tomassen.

Byggene er oppført i plasstøpt betong, med teglsteinforblending. Takene er tekket med folie.

Hele trinnet har et felles underjordisk parkeringsanlegg i betong, med belegningsstein i kjørebanen.

– Hoveddelen av underetasjen består av en parkeringskjeller, men inneholder også sykkelparkering, boder, tekniske rom, samt noen leiligheter mot vest hvor tomten skråner, påpeker Tomassen.

Byggene er tre og fire etasjer høye, i tillegg til underetasjen.

Det aller meste av arbeidet på byggeplassen er nå gjennomført, og kun noen mindre utomhusarbeider gjenstår. Dette er nå i ferd med å bli ferdigstilt, og skal inneholde flere fellesområder mellom de ulike blokkene.

– En skikkelig vinterperiode medførte at vi måtte gjennomføre asfalteringsarbeidet og de siste utomhusarbeidene noe senere enn først planlagt, men dette er nå i ferd med å bli fullført, sier prosjektlederen.

Tilpasset omgivelsene

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb, nå MER arkitektur, er ansvarlig prosjekterende for utbyggingen.

– Det overordnede målet har vært å skape et vakkert anlegg som er tilpasset omgivelsene og som svarer på tomtens helt spesielle kvaliteter, - nærhet til natur og rekreasjon, med utsikt til vann og byfjell, skriver daglig leder og arkitekt Maj Jøsok i MER Arkitektur i en kommentar til Byggeindustrien.

Hun peker på at bebyggelse i form av åtte tun orientert rundt tomtens høydedrag skal tilrettelegge for en kombinasjon av sydøstvendte og nordvestvendte private uteplasser.

– Med bebyggelse orientert rundt felles tun etableres steder for tilhørighet. Kontrasten mellom de intime, bearbeidede tunene og det naturlige, åpne landskapet gir et variert spenn i romlige kvaliteter og utsikt, sier Jøsok.

Store takterrasser

Totalt består dette byggetrinnet av 115 leiligheter som varierer fra 35 kvadratmeter til 117,6 kvadratmeter i størrelse. Prisene varierer fra 2,2 millioner kroner for de rimeligste alternativene til 8,5 millioner for den dyreste.

Alle leilighetene har eget separat soverom, og de største enhetene er fireroms-leiligheter. Alle leiligheter har egne balkonger eller uteplass på bakkeplan. Flere av toppleilighetene har også store terrasser eller balkonger. Den største terrassen er på nær 59 kvadratmeter, og noen av de største leilighetene har også to store terrasser.

– Byggene er satt opp med gode kvaliteter, og det har vært mulig å benytte seg av flere tilvalg – noe også flere har valgt å gjøre. Alle bad er også plassbygd, påpeker Tomassen.

Alle leilighetene er standard utstyrt med blant annet vannbåren fjernvarme, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og ulike løsninger man kan forvente å finne i et moderne leilighetskompleks.

Ikke koronapåvirket

Utbyggingen har i liten grad blitt rammet av virkningene rundt koronaviruset.

– Vi har hatt et strengt smitteregime på byggeplassen, og har vært forskånet fra smitte. Vi har også i svært liten grad blitt påvirket med tanke på personer i karantene eller leveranseforsinkelser. Kun noen få deler til søppelanlegget ble noe forsinket på grunn av utenlandske leveranser, sier Tomassen.

Han peker også på et godt HMS-arbeid.

– Vi har ikke hatt noen alvorlige ulykker. Det mest alvorlige var en sjåfør som vrikket foten når han gikk ut av bilen, legger Tomassen til.


Flere prosjekter