Sandnes og Jæren Bussterminal

Novaform AS har ledet utvikling og bygging av et nytt anlegg for Sandnes og Jæren Bussterminal AS på Kvelluren i Sandnes.

Fakta

Sted: Kvelluren, Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, serviceanlegg for busser

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 40 millioner kroner

Bruttoareal: 628 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sandnes og Jæren Bussterminal

Prosjektutvikling, arkitekt, SHA koordinator og
prosjekt-/byggeledelse:
Novaform

Hovedentreprenør for stål, betong, taktekking og
brannisolering av stålkonstruksjoner:
Ravndal Stålbygg

Rådgivere: RIB: Vial l RIV: Sigmund Lothe og GK Inneklima l RIE: Sinus Elektro l RIAku: Sinus Akustikk l RIGeo: Geoconsult l RIBr: Branncon

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og stikning: Stangeland Maskin l Betongarbeid: SR Entreprenør l Ferdigbetong: Sandnes & Jærbetong l Stålkonstruksjoner: SL Mekaniske l Fasadeelementer: Ravndal Stålbygg l Taktekking: Sandnes Tak l Alu dører og vinduer: Rubicon l Tømrer: Byggmester Tore Ravndal l Gulvlegger: Kontor og Boliggulv l Rørlegger: Sigmund Lothe l Elektro: Sinus Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Vaskeautomat: Holta & Håland l Fyllingsanlegg: Norsk Energiteknikk l Leddporter: Gapo l Branntetting: Firesafe l Brannisolering: Lilleland l Byggrenhold: ProClean

Byggingen har skjedd i delte entrepriser. Ravndal Stålbygg AS har vært hovedentreprenør for stål, betong, taktekking og brann- isolering av stålkonstruksjoner, mens den største entreprisen i kroner har vært grunnarbeider og stikning, utført av Stangeland Maskin for 7,3 millioner kroner, uten merverdiavgift. Novaform har bistått byggherre med prosjektutvikling og i tillegg til prosjekteringsledelse, SHA koordinering og prosjekt- og byggeledelse

Fem måneders byggetid

Bygget er på 628 kvadratmeter, mens tomten er på 12 mål og har et opp-arbeidet areal på ni mål. Kontraktssummen er på 40 millioner uten merverdiavgift. Prosjektleder Helge Andre Rasmussen i Novaform forteller at det ble gitt tillatelse til igangsetting 16. mars i år, og allerede 19. mars var grunnarbeidene i gang. Bygget ble overlevert 10. august.

– Det har vi oppnådd med flinke folk fra alle entreprenører med en sjelden god holdninwg som har stått på fra dag én, sier Rasmussen.

Utenom den korte byggetiden har det ifølge Rasmussen ikke vært noe store utfordringer i prosjektet.

– Vi var veldig heldig med været i vår og sommer, og det har bidratt mye for fremdriften i grunnarbeidene, sier Rasmussen.

Haller og kontordel

Bygget rommer en servicehall der busser får enklere daglig vedlikehold, en vaskehall med automatiske børster og underspyling, kontorer, pauserom og garderober. På taket av kontordelen er det et utvendig ventilasjonsaggregat. Anlegget kan betjene inntil 50 busser. Det er mulig å bygge det ut slik at flere busser kan betjenes. En nettstasjon for fremtidige elektriske busser er planlagt. I dag har anlegget seks arbeidsplasser i tillegg til cirka 50 sjåfører. Bygget har en etasje og hallene har høyere takhøyde enn kontordelen

Stålbygg

Tomten på Kvelluren sør i Sandnes kommune er på 12 mål. Grunnen består av stabile morenemasser. Jordmasser er gravd opp og fraktet bort, mens øvrige masser er disponert på tomten. Et lag med pukk er kjørt inn, og fiberduk er lagt ned over hele tomten. Det ligger oljeutskiller og et fordrøyningsbasseng i grunnen.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Vaskehallen ligger litt forskjøvet i forhold til servicehallen. Bærende konstruksjon er i stål, som står på en ringmur av plasstøpt betong. Bygget har et selvbærende stålplatetak, mens fasadene består av sandwichelementer med vinduer i karmer av aluminium. Det er vinylbelegg på gulv i kontorfløyen og stålglattet gulv av betong i hallene. I kontordelen er det systemhimlinger og systemvegger.

Vedlikeholdsvennlig

Det er 150 millimeter isolasjon i ytterveggene i både kontordel og haller og 200 millimeter i brannskillet mellom kontordel og servicehall. I taket er det i snitt 300 millimeter isolasjon. Materialene i bygget er enkle både å holde vedlike og holde rene.

Hele bygget har universell tilgjengelighet.

Uteområdene er asfaltert og rommer 35 oppstillingsplasser for busser og leddbusser og 20 plasser for person- og varebiler.

Sandnes og Jæren Bussterminal er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer via ventilasjonsanlegget, basert på varmebatteri. Ventilasjonsanlegget er balansert og har varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var 30 personer med. Bygging og grunnarbeid er utført uten fraværsskader.