Sandesundsveien barneskole

Den nye Sandesundsveien barneskole er bygget på tomten til Sarpsborg barneskole fra 1877. En Almueskole fra 1837 blir rehabilitert på tomten og skal huse kontorer for barnevernet i Sarpsborg.

Fakta

Sted: Sarpsborg
Prosjekttype: Undervisningsbygg
Btoareal: Ca. 9.000 kvm
Byggherre: Sarpsborg kommune
Byggherrerådgiver (BHR): Rambøll
Totalentreprenør: AF Bygg Østfold
Kontraktssum ekskl. mva:
(147 mill.kr.+ grunnforhold som endring) Ca. 160 millioner kroner
Arkitekt: Link Arkitektur
Rådgivere: RIB: Bright l RIBr: Brann-
plan Norge l RIA: Cowi l RIG: Siv.ing. Albert Ølnes l PRE: Kynningsrud Prefab l RIBF/Utv./VA/RIVSAN: Lars Myhre Østfold l RIVSPR: Remo Østfold l RIE/Automasjon: Storm Elektro
Underentreprenører/leverandører: Riving: AF Decom l Brønnboring: Rototec l Grunn- og utomhus-
arbeider: Prolandskap l Pele/ spuntarb.: Nordisk Fundamentering l Prefab betong/ stål: Kynningsrud Prefab l Rørl./vent./ sprinkler: Remo Luft l Gulv: Pro-Gulv l Ytong: Xella Norge l Murerarb.: MB-Bygg l Heis. Kone l Takelementer: Let-tak l Taktekker: Loggia Tak l Tegl: Wiener-
berger l Solavskjerming: Sol-
skjermingsgruppen l Stålbeslag/ stålplatekledning: Erling Freitag l Aludører/vindu/glassfelt: Glass Team l Ståldører: Lande Mek. Tredører: Daloc l Foldervegger: Saxi Produkter l Kjøkken/ systemvegger/ vindus-
felter: Sørlie Prosjektinnredning l Maler/ gulvbelegg: MHA Entreprenør l Byggevarerer: Optimera l Brann-
sikring: Firesafe l Parkettlegger: Fredrikstad Bygg & Parkettsliperi l Lås og beslag: NOKAS l Sportsutstyr: Euro Gymnastic Equipment/GMS Sport l Rekkverk/gitterrister/ ståltrapp: Jotne Ankers l Sportsgulv: Gulv og takteknikk

– Skolen var opprinnelig planlagt bygget ca. en kilometer unna, nærmere Sarpsborg Stadion. Men et jordras på tomten gjorde at planene til Sarpsborg kommune måtte skrinlegges, og medførte at skolen ble bygget på tomten til den gamle skolen, forteller prosjektleder Reidar Larsen i AF Bygg Østfold.

Almueskolen
En forutsetning fra Riksanti-
kvaren for å kunne rive de gamle skolebygningene var at Almueskolen fra 1837 skulle rehabiliteres.
– Det var først meningen at Almueskolen kun skulle rehabiliteres utvendig. Senere ble det bestemt at bygget skulle romme lokaler for fem-seks ansatte i Barnevernet, og AF Bygg Østfold fikk også oppdraget med innvendig rehabilitering som nå er i sluttfasen, tilføyer han.

Mangelfull grunnundersøkelser
Grunnundersøkelsene som lå til grunn i beskrivelsen med 0-5 meter ned til fjell, viste seg ikke å holde stikk.
– Det var tatt sju punkter som ikke viste dypere enn fem meter til fjell. Vi satte i gang nye grunnunders-økelser på flere punkter, og det viste seg at dybden til fjell varierte fra 0 til 32 meter. Noen steder gikk fjellet loddrett opp, så det har blitt noen salver i tillegg. Vi passet på å sprenge mens det var skoleundervisning og hadde avtale med skolen med signal og hadde vakter som overvåket skoleområdet, påpeker Larsen.

Endret fundamenteringsmetode
– Konsulentene utførte en rask omprosjektering, noe som medførte at vi måtte endre fundamenteringsmetode fra såler og gulv på grunn til peling med stålkjernepeler på 80 prosent av arealet og selvbærende dekker. I tillegg måtte det spuntes på grunn av dårlige masser. Heldigvis tok vi noen flere grunn-
undersøkelser, før vi satte spaden i jorda. Det ble en skikkelig overraskelse som medførte en treg start. Overleveringsdato som skulle vært 15. mai ble utsatt til skolestart i august forteller han. Siden det ble en del mer grunnarbeider enn antatt, steg kostnaden med 10-12 millioner kroner i tillegg, noe som bygg-
herren har akseptert, legger han til.

Ytong i yttervegger
Alle yttervegger har Ytong i klimavegg sammen med Multipor som isolasjon. Ytong ble valgt som en sikrere løsning i forhold til fuktighet i byggeperioden sammen med forblending av teglstein. Bærekonstruksjonen er utført med stålsøyler og hulldekker samt at det delvis er benyttet Lett-Tak på taket. Hele skolen er teglforblendet, og AF Bygg Øst har utført grunn-, tømrer- og betongarbeidene med et snitt på 25 mann i byggeperioden.

Fjernvarme og jordvarme
Skolen er fjernvarmetilknyttet og har jordvarme fra 20 brønner som blir vannbåren varme i gulv. I kombinasjon med store glassflater benyttes radiatorer. På alle fasader unntatt mot nord er det utvendige screens med automatisk solavskjerming.

Trinnorganisert
Arkitekt Svein Roar Koppen i Link Arkitektur forteller at skolen er utformet for trinnorganisert undervisning. Småbarnstrinn, mellomtrinn, administrasjon med spesialrom og gymsal er bygget som selvstendige bygningsvolumer. Disse er samlet rundt et amfi som huser kommunens kultursal og er utformet med åpne fasader slik at den knytter skolen sammen med bydelen.

Tomten er lang og smal mellom to gater. Terrenget stiger ni meter mellom laveste og høyeste punkt. Skolen er løst med separate teglvolumer som er knyttet sammen med et sentralområde som inneholder fellesfunksjoner og samlingssal med scene og amfi. Bygget er nedskalert og tilpasset omgivelsene som består i hovedsak av villaer, samt noen småblokker og terrassehus. Alle bygninger som småskoletrinn, mellomtrinn, gymsal osv. er plassert mot de parallelle gatene slik at bebyggelsen danner et gateliv mot fortauene. Det indre rommet oppstår dermed naturlig mellom volumene.
Han påpeker at form og materialvalg gir sammen et varig og robust uttrykk.
– De fire hovedbyggene er enkle i formen og bygges opp med en lys tegl som også gir tyngde i uttrykket. Hovedbyggene har samme materialvalg og detaljering også i innvendige vegger mot fellesrommet med det store åpne auditoriet. Inne i småbarns-
trinnet er det et eget auditorium knyttet opp mot en indre glassgård for SFO, sier arkitekten.

Mellombygget
Koppen trekker frem mellombygget med glassfasader som fellesrommet som binder de andre volumene sammen.
– Denne delen av bygget får en helt annen karakter som står i en tydelig kontrast til teglvolumene. Mellombygget blir «limet» som binder skolen sammen. Dette skaper en transparens og man vil kunne se barn og voksne i bevegelse i dette kommunikasjons-
arealet. Samlingsarenaen ligger også her med kontakt ut til nærmiljøet, tilføyer han.

Grønn skolegård
I utforming av utomhusarealene er det lagt stor vekt på å skape en grønn skolegård som legger til rette for både fysisk aktivitet og rekreasjon. Utomhusarealet er tilgjengelig for bydelen på ettermiddagene som et park/lekeområde.