Sanden Brygge, trinn 1

 I en totalentreprise for Fritzøe Eiendom er WK Entreprenør og LOF Arkitekter i ferd med å forvandle den tidligere trelasttomta i Larvik til en av byens flotteste boligområder. 

FAKTA

 Sted: Larvik

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Bruksareal: 4.124 kvm (leiligheter) og 4.924 kvm (p-kjeller)

Byggherre: Fritzøe Eiendom

Totalentreprenør: WK Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 158 millioner kroner

Prosjekt- og byggeledelse: Møller Consult

Arkitekt: LOF Arkitekter

LARK: ÅF Reinertsen

Rådgivere: RIE: ÅF Reintertsen l RI Rør: Asplan Viak l RIG: Grunnteknikk l RIB, RIA, RIBR: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Peling, grunn- og utomhusarbeider: H & K Sandnes l Betongarbeider: Submet l Stålarbeider: Stokke Stål l Elektro: Bravida l Rør: Oras Telemark l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Heis: Kone l Parkett, listverk, dører og trelast: Carlsen Fritzøe l Maler: Tapet & Malercompagniet l Flis: Naturstein & Flis / Berge & Gjertsen / Fagflis l Vinduer: Lian trevarefabrikk l Taktekking: Protan Tak l Mur og puss: Tveiten & Riis l Blikkenslager: Erling Freitag l Rekkverk: GBS l Alufasader: Aluminium Fasader l Ståldører: Robust Ståldører l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Lås og beslag: Låsesmeden l Solskjerming: Umbra Produkter l Sedum: Vital Vekst

Boligprosjektet på kaia er en videreføring av den storstilte utbyggingen som startet i øst for noen år siden. Sanden Brygge blir gjennomført i flere byggetrinn, og skal – hvis alle byggetrinn blir realisert – inneholde godt over 100 leiligheter. Byggetrinn 1 ligger ved siden av Kulturhuset Bølgen, og består av to bygg med henholdsvis 17 og 18 leiligheter.

LOF Arkitekter har hatt reguleringsplanen og arkitekturprosjekteringen etter at de vant den innbudte konkurransen. Ingebjørg Lien i LOF Arkitekter forteller at reguleringsplanen har klare føringer for utformingen av kvartalet. Både til varierende høyder, tilbaketrekking av toppetasjer, uteareal og til sjøfronten som skal ha gjennomgående gangveier for allmennheten.

– Sandens beliggenhet på bryggekanten og med utsyn rett mot havet er spesiell. Det gjaldt å utnytte situasjonen slik at flest mulig fikk ta del i utsikten og kontakten med vannet. Det ble løst ved å legge lameller vinkelrett ut i havet. Første byggetrinn består av to lameller, som består av 35 leiligheter, men med næringsarealer i første etasje mot vest i den nordligste lamellen, forklarer Lien.

Alt gravd ut nå

WK Entreprenør har en kontrakt på 158 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.

– Den inkluderer de to første byggene, men også parkeringskjeller for det kommende byggetrinn 2. Underveis i prosjektet har byggherre kommet med en tilleggsbestilling på å grave ut og støpe resten av parkeringsarealene under bakken. Man unngikk da støv- og støyulemper i forbindelse med utgraving og peling for de beboerne som allerede har flyttet inn. Nå kan man etablere råbyggene på dekket over parkeringskjelleren, som er ferdig og tatt i bruk. Deler av kjelleren er offentlig, forteller anleggsleder i WK Entreprenør, Harry Seim.

Som i de fleste havneprosjekter der tidligere industriområder gjøres om til boligformål, var også nærheten til Larviksfjorden en utfordring.

– Vannproblematikken med utgraving og innsig av vann i byggegropa var tidvis krevende. Det er vanntett betong opp til kote 2,80, og avstand til fjell gjorde det nødvendig med 16.000 meter med friksjonspeler, sier Seim.

Rystelsesmålinger

Det omfattende pelearbeidet gjorde det nødvendig å plassere ut rystelsesmålere ved de omkringliggende nabobyggene. Rampa ned til parkeringskjeller ligger mot den verneverdige Tollboden fra 1890 i vest. Av hensyn til Tollboden, som er i en forholdsvis skjør forfatning, ble det besluttet å bruke Ischebeck-peler på denne delen av parkeringskjelleren.

Byggherre Fritzøe Eiendom har også tiltransportert de omfattende utomhusarbeidene med blant annet opparbeiding av bryggekantene og opparbeidelse av gangveien til WK Entreprenør.

– Utfordringene er ofte høyde- og gesimsbegrensninger. Det ble derfor tidlig valgt plasstøpt betong, fordi mye av de tekniske føringene er støpt inn i dekkene etter hvert. Vi slipper jobben med å fore ned, og kunne opprettholde god himlingshøyde i deler av leilighetene. Men det krever også at de tekniske fagene tidlig er med i prosjekteringen for å avklare endringer og tilvalg. På den annen side får de også en enklere hverdag etterpå, påpeker Seim.

Avtrapping mot havet

Byggene er formet med en utadvendt side mot vest, mot havnepromenaden og mot kulturhuset Bølgen. De er hevet én til halvannen meter over promenadedekket, slik at behovet for privatliv ivaretas. Adkomst til alle leiligheter er fra østsiden, fra «rommet mellom husene». Når neste byggetrinn kommer, dannes det her en innvendig gate mellom lamellene, en mer privat side av boligene. Gaten åpner for utsikt til sjøen også fra den indre delen av tomten, sier Lien.

Begge bygg trappes av i høyden mot sjøen og de har begge tilbaketrukne toppetasjer hvor leilighetene får fritt utsyn og store takterrasser. Bygget nærmest sjøen har en avtrappet grunnform slik at de tre bakre leilighetene får et vinklet karnapp som ivaretar utsikten mot sjøen samtidig som terrassen skjermes mot nabo. Bygget smalner nærmest sjøen, slik at utsynet fra de bakre leiligheter blir best mulig. Hele veggen i trapperommet er åpnet med vinduer, slik at adkomst til alle leiligheter har fullt dagslys.

Livet på kaikanten i Larvik kan ha tøffe klimatiske forhold når været står rett inn. Det er derfor valgt robuste materialer som tåler en støyt; klimavegger forblendet med lys teglstein, og inntrukne partier og undersiden av balkonger er kledd på med impregnert treverk. Dekkekantene på balkongene har beslag, og det er glassbrystning på alle balkonger. Takflatene er kledd med sedum.

Selv om byggherren har valgt å løfte standarden på en rekke elementer, og dermed bidratt til et flott prosjekt, er det også mange som har brukt en del ressurser på oppgradering i leilighetene. Denne jobben er viktig, så vi har en egen ansatt som håndterer og administrerer kundemøter og tilvalg, slik at alt skal være klart når kjøperne flytter inn før jul, avslutter Seim.