Sandakerveien 76

Behovet for studentboliger i Oslo er fremdeles stort. På Sandaker er Betonmast Bygg i ferd med å overlevere 386 nye studentboliger og en dagligvareforretning til Anker STI.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Studentboliger

Bruttoareal: 19.000 kvadratmeter

Byggherre: Anker STI

Byggherreombud: Niras

Totalentreprenør: Betonmast Oslo

Kontraktsum eks. mva.: 400 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine

LARK: Rambøll

Rådgivere: RIBR: Fokus Rådgivning l RIByFy, RIG og RIM: Multiconsult l RIB: Will Arentz l RIAKU: Brekke & Strand l RIE: ECT l RIV: EM Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Lys og Varme l Ventilasjon: Gupex l Rørlegger: Eriksen & Jensen l Riving: AF Decom l Tekking: Euro-Blikk & Tak l Graving: Håkanes Maskin l Spunting og peling: Entreprenørservice l Prefab: Contiga l Betongarbeider: Trio Entreprenør l Gulvavretting: Gauksås Gulv-støp l Brannbeskyttelse: Albanor Isolering l Fjernvarme: ENWA l Mur, puss og flis: Mjøndalen Mur og Puss l Tømrer: Noveta l Blåseisolasjon: Isomax Energi l Vinduer: Arutech l Dører: Brann & Sikkerhetsforum l Vindusmontering: Dør- og Vindusmontasje l System- og garasjehimling: Isoteks Bygg l Badekabiner: Part l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Kjøkken og fast innredning: Studio Sigdal Lørenskog l Betongsaging: Mimax l Sedumtak: Vital Vekst l Taksikring: Fallsikkerhet l Inngjerding: Matibygg l Heis: Otis l Stillas: Brenden & Co l Støymåling: Nexconsult l Vibrasjonsmålere: Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmålinger l Blikkenslager: Franke Onsrud l Glass/alu: Glassteam l Byggrenhold: TG-Renhold l Maler: Hunvik & Co l Termografi: Termografi & Måleteknikk l Kart og oppmåling: Asker Oppmåling

De 386 studentboligene – med en stor KIWI-forretning på bakke plan ut mot Sandakerveien – ligger i gåavstand til den «nye bydelen» i Nydalen, som etter hvert inneholder mange utdannings-institusjoner.

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker Sti) kjøpte denne tomta i 2016. Den eksisterende bebyggelsen den gang besto av tre eldre, lavereliggende industribygg. Fotavtrykket og plasseringen fra den gang er stort sett videreført i det nye prosjektet. Det har gitt et «torg» i et solrikt indre gårdsrom, med en offentlig gangvei fra Sandaker-veien og ned mot Akerselva i vest.

Mange boliger sammen

Prosjektet er tegnet av Halvorsen & Reine, mens Betonmast Bygg er total-entreprenør. Sammen står de bak flere hundre studentboliger de siste årene.

– Vi har fått disse oppdragene basert på den tilliten vi fikk etter at vi bygde Anker Hotell i 2010. Også dette pro-sjektet har vi utviklet sammen med Halvorsen & Reine i nært samarbeid med Anker STI, sier prosjektleder i Betonmast Bygg, Kjell Kristiansen.

– Siden den tidligere bebyggelsen var forholdsvis lav, var det en del nabo-merknader på høyder og med det tap av sol og utsikt. Tomta ligger innenfor en del av kommuneplanen som også åpner for at det kan bygges høyere enn reguleringsplanens begrensninger. Prosjektet følger i all hovedsak gjel-dende reguleringsplan, men er noen steder litt høyere, i tråd med kom-muneplanens intensjon. Bygnings-massen trapper ned mot Akerselva i vest, og gir dermed gode solforhold i gårdsrommet og på takterrassen, forteller Helge Martens i Halvorsen & Reine.

Grunnarbeidene tok til etter at eksi-sterende bebyggelse ble revet. Bortsett fra enkelte partier med fjell ut mot Sandakerveien i øst, var det store leireforekomster på tomta. Det ble brukt stålkjernepeler og forskjellige typer spunt.

Den plassbygde kjelleren i vanntett betong inneholder noen p-plasser i vest for boligene, men størstedelen av park-eringen er øremerket dagligvare-forretningen. Nedkjøring til kjeller er ned via en rampe i øst.

All masseforflytning og vareleveranser måtte i hele byggeperioden foregå inn fra Sandakerveien. Det er tett opp til eksisterende boligbebyggelse. I tillegg er nærmeste nabo en barnehage som medførte krav omstilleperioder midt på dagen.

Fikk inn enda en etasje

– I løpet av skisseprosjektet fikk vi klemt inn en ekstra etasje med hybler. Første etasje i bygg B hadde tidligere samme takhøyde som dagligvare-forretningen. I prosjekteringen fikk vi dermed inn en etasje til ved å senke gulvet og justere nivået i parkerings-kjelleren noe. Bygget ble ikke vesentlig høyere, vi justerte egentlig bare terreng-høyden i gårdsrommet, forklarer Martens om bygget som i utgangs-punktet hadde seks, men endte opp med syv etasjer.

For å minske vektbelastningen på dekket over kjeller, ble terreng utjevningene gjort med påfyll av Glasopor. I kjelleren i et av byggene som ble revet lå det tidligere en trafo, den er nå erstattet med en trafo som ligger inne i gårdsrommet.

Prosjektet er på cirka 19.000 kvadrat-meter fordelt på tre bygningskropper. Bygg A er frittstående lengst mot vest, mens bygg B og C er forbundet i nordøst med et innglasset trappehus. Bære-systemet er prefabrikkerte betongvegger og hulldekker.

Foruten parkering, inneholder kjellerarealene boder, sykkelpark-
ering, tekniske rom og vaskeri, mens det på samme nivå mot vest i bygg A også er etablert noen få boenheter. I tillegg til selve gårdsrommet, er kravet til uteareal tilfredsstilt gjennom en takterrasse over dagligvareforretningen og på deler av taket i bygg B. Resten av takflaten, samt på hele takflaten i de to andre byggene er det anlagt sedumtak for å redusere avrenningen.

De 386 studentboligene varierer i størrelse fra cirka 20 til 30 kvadratmeter. Fire leiligheter er toroms med en grunnflate på 31 kvadratmeter.

Kristiansen forteller at de nye byggeforskriftene normalt tolkes slik at det er anledning til å bruke elektrisk gulvvarme i de prefabrikkerte badekabinene, selv om det er tilgjengelig fjernvarme i området.

– I dette prosjektet forlangte Hafslund at det skulle være fjernvarme som oppvarming også i badekabinene. Begrunnelsen var at det var et stort fjernvarmeoverskudd på sommeren. Prosjektet var påbegynt. Vi hadde hentet inn tilbud på badekabiner med elektrisk varme, men de var ennå ikke bestilt. Det ble en stor ekstrautgift da vi måtte bestille badekabiner beregnet for fjernvarme i stedet, sier Kristiansen.

Studentboligene hadde gode tall på trykktestingene; to av byggene oppnådde 0,4 og 0,6, mens bygg A kom helt ned i 0,2 luftvekslinger per time.


Flere prosjekter