Den nye brannstasjonen bygges litt nord i Lillehammer by med kort vei til E6. Prosjektet skal stå ferdig i midten av november.

Den nye brannstasjonen bygges litt nord i Lillehammer by med kort vei til E6. Prosjektet skal stå ferdig i midten av november.

Samspillentreprise «reddet» Lillehammers nye brannstasjon

Lillehammer kommunes valg av samspillentreprise ble en avgjørende suksessfaktor da totalrammen for den nye brannstasjonen ble kuttet med 30 millioner kroner kort tid før byggestart.