Samling for bygningsplanleggere

Fylkesmennene i Agder-fylkene står som arrangør av en viktig landssamling for bygningsplanleggere i dagene 25-27. august. Hovedtema for samlingen er planlegging av bedre og billigere driftsbygninger i storfeproduksjonen. Ca. 50 deltagere fra hele landet deltar på konferansen i Kristiansand.