Fra samlingen 25. april.

Samler nøkkelpersoner innen kommunikasjon og marked i BAE-næringen SAMMEN2020

25. april ble den første samlingen rundt den satsingen BAE-næringen SAMMEN2020 arrangert på Meet Ullevaal. Nå skal nøkkelpersoner innen kommunikasjon og marked i en rekke av de involverte selskapene samles for fortsette arbeidet med satsingen.

Denne samlingen finner sted på Meet Ullevaal onsdag 15. mai.

– Programmet bygger naturligvis på samlingen 25. april, og vi får blant annet innlegg fra Jon Sandnes (BNL), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF), BIs Torger Reve, Bård Folke Fredriksen Cathrine Mørch (Multiconsult) og NHOs Christian Chramer, som vil snakke om en felles strategi for BAE-næringen. Samlingen vil også bruke erfaringen og kompetansen til deltakerne, sier prosjektleder Jan Halstensen i BAE-næringen SAMMEN2020.

Han ønsker å bygge en plattform/ett lag innen kommunikasjon/marked for BAE-næringen SAMMEN2020.

Det blir cirka 40 deltakere med på samlingen.

Sammen 2020 har fire definerte mål:

- Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring

- Synliggjøre BAE-næringens verdiskaping og betydning for samfunnet (både regionalt og nasjonalt)

- Vise BAE- næringen som en viktig næring og som største fastlandsnæring

- Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftmål