Samfunnet ikke tjent med Enova

Næringspolitisk direktør i NELFO Tore Strandskog går hardt ut mot Enova i et leserinnlegg.

Enova, det statlige foretaket for bedre energiforsyning, kjører for tiden en annonsekampanje for å få søknader til støtteordningen for fjernvarme. Det er kanskje ikke så unaturlig, siden Stortinget har angitt et mål for hvor mye mer vannbåren varme Norge bør ha. Men er det ikke enda viktigere å fortelle Stortinget at fjernvarme normalt er en av de dyreste og dårligste løsningene man kan tilby forbrukerne i en fremtidsrettet energiforsyning? Fjernvarme er meget sjelden lønnsomt. Det sier sitt at det er mulig å få offentlig støtte med inntil 30 % av totalt finansieringsbehov. Denne støtten kommer på toppen av at fjernvarme blir gjort tilsynelatende lønnsom gjennom elektrisitetsavgiften og Enova-avgiften, og gjennom feilprising i overføringsnettet for strøm. Disse konkurransevridningene alene gjør at fjernvarmeselskapene kan doble prisen på fjernvarme. Og det stopper ikke der. Dersom fjernvarmeselskapene etter direkte støtte og 100 % avgiftsbeskyttelse ønsker det, kan de påtvinge folk fjernvarmetilknytning. Riktignok sier Energiloven at det også skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det tas ikke så høytidelig. Blir folk påtvunget fjernvarme, må de selv bære merkostnadene i bygningen. Disse merkostnadene kan utgjøre over én krone per kWh, og kommer i tillegg til merkostnaden som følger av at vannbåren varme normalt medfører høyere energiforbruk. Alt dette vet Enova, som selv har støttet en konkret søknad om fritak for tilknytningsplikten, med den begrunnelse at det er bedre å bruke ressursene til å redusere selve behovet for varme, enn å bygge et distribusjonsnett for å dekke et varmebehov som ikke finnes. Med Enovas egne normtall for varmebehov, burde fjernvarme som løsning tones kraftig ned. Enova burde fortelle Stortinget at strømprisene krisevinteren 2002-2003 er for ingenting å regne sammenlignet med de virkelige kostnadene for fjernvarme. Enova burde også fortelle at fjernvarme bryter med prinsippet om mest mulig energi per støttekrone. Men det gjør ikke Enova. I annonsen selges tvert om fjernvarme som løsning med følgende slogan: Varme trenger ikke være elektrisk. Slik annonserer bare et organ uten faglig integritet. Slik annonserer et organ som skyver faglige vurderinger til side, og som fremstår som en politisk aktør. Er det denne type forvaltningsorgan vi trenger? Når det gjelder Enova, må samfunnet og politikerne være på vakt.