Samferdselsminister Jon Georg Dale, aadministrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, styreleder i Nye Veier, Harald V. Nikolaisen, og direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland. Arkivfoto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsministeren vil gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen

 - Regjeringen ønsker mer vei for pengene, og Nye Veier har vist at det er mulig å få til. I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Nå ber jeg dem vurdere hvilke strekninger de ser for seg å kunne bygge mest effektivt. Vi må bruke den kompetansen og kapasiteten vi har både i Nye Veier og Statens vegvesen på best mulig måte. Slik at vi får vi raskere løsninger av de viktigste oppgavene og mer vei for skattepengene, legger  Dale til.

Det er i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 at samferdselsministeren ber Nye Veier AS utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet tror de har de beste forutsetningene for å ta ansvar for.

Norge har to statlige virksomheter som bygger vei – en etat og et selskap. 

- Vegvesenet og Nye Veier har ulike rammevilkår. Erfaringen er at de også kommer opp med ulike løsninger på hvordan planlegging og veibygging kan gjøres mer effektiv og med reduserte kostnader, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- Jeg vil vite hvilke strekninger hvor gevinsten er størst om vi gir jobben til Nye Veier. Den dynamikken vi har med to store og kompetente utbyggere er med på å modernisere og effektivisere veiutbyggingen i landet vårt. Gevinsten blir mange milliarder kroner, og vi får trygge og gode veier raskere, sier Dale.

Bestillingen til Nye Veier AS kommer i form av et tilleggsoppdrag til det første NTP-oppdraget som transportvirksomhetene har fått. Der gjorde samferdselsministeren det klart at mer transport for pengene er et hovedmål.

Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier sier i en kommentar til Byggeindustrien at hun er glad for tilliten fra samferdselsministeren.

– Dette viser at de mange ansatte i Nye Veier har gjort en god jobb med oppgaven vi er tildelt – og organisasjonen skal nå jobbe hardt for å sørge for å bygge mest mulig effektivt i fremtiden også. Vi vil bruke all vår kompetanse til å legge frem forslag rundt hvilke strekninger og prosjekt vi mener vil ha de beste forutsetningene til å gi mest mulig vei for pengene, sier Hovland.