Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier ja til Fornebubanen, men nei til å øke statens pengebidrag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier ja til Fornebubanen, men nei til å øke statens pengebidrag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samferdselsministeren vil ha Fornebubanen, men vil ikke spytte inn mer penger

Arbeiderpartiet og SV i Oslo vil ha mer statlig støtte for å bygge Fornebubanen. Samferdselsministeren sier nei, til tross for løfter i regjeringsplattformen.

– Det er brukt betydelige midler, både statlige og fylkeskommunale midler. Det er et prosjekt som er kommet langt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB dagen etter Arbeiderpartiet i Oslo stilte seks krav for å fullføre Fornebubanen.

T-banen mellom Fornebu og Majorstuen er allerede under bygging, men en kostnadssprekk på 4,5 milliarder kroner har fått flere politikere til å vurdere å skrote prosjektet. Nygård håper det kan unngås.

– Det er jo selvfølgelig aldri heldig at det oppstår uro rundt disse prosjektene, sier Nygård som påpeker at han forstår at det kommer debatt etter store økonomiske overskridelser.

Vil ha staten på banen

I tillegg til de seks kravene til Viken fylkeskommune, ønsker SV og Ap mer statlig støtte utover dagens 66 prosent.

Begge partier peker på Hurdalsplattformen der regjeringen slår fast at de vil «tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene».

– Staten bør definitivt innfri den formuleringen de har i Hurdalsplattformen, og gi 70 prosent støtte, sa Aps gruppeleder Andreas Halse i Oslo bystyre til NTB tidligere tirsdag.

Også finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, ber staten komme på banen og dekke de økte kostnadene, ikke bare andelen av det opprinnelige prisanslaget.

– Det er der gapet er, og det er det som har satt hele Fornebubanen i spill, sier Kaski til NRK , og utdyper:

– Det er et stort kollektivprosjekt som Oslo og Viken umulig kan realisere alene. Det er også et statlig ansvar at vi får bygd ut kollektiv-infrastruktur som så mange mennesker skal bruke for at vi skal nå klimamålene.

Sikrer ikke prosjektet

Samferdselsministeren påpeker at staten allerede bidrar «veldig tungt», og at målet om 70 prosent er en ambisjon som ikke vil nås med det første.

– Det er noe regjeringen har som en del av sin ambisjon i løpet av regjeringsperioden, det er ikke noe vi kommer med nå. Men så har vi gitt en mer fleksibel ordning på tilskuddet, sier Nygård.

– Men dette er jo et prosjekt som er blitt diskutert siden 1919, og som nå er i gang med å bli bygget. Skal det skrotes fordi dere trenger et par år til for å innfri deres egne løfter?

– Det er jo sånn at vi har vært veldig tydelig de siste månedene på at vi er i en situasjon hvor vi må prioritere annerledes. Vi må prioritere samfunnssikkerhet og beredskap, og det kommer flere flyktninger til landet. Samtidig må vi sørge for at norsk økonomi ikke blir overopphetet og handlingsrommet trangere, sier Nygård.

Han påpeker at staten allerede har økt sitt bidrag fra 50 til 66 prosent – og kaster ballen over til Oslo og Viken.

– De som har ansvar der må ta den endelige beslutningen, og det må jo veie tungt at de allerede har brukt betydelige midler på prosjektet, sier han.