Samferdselsminister Jon Georg Dale tror 2020 blir et godt år for byggenæringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Samferdselsministeren vil ha entreprenørene tidlig på banen for å unngå budsjettsprekker

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tror 2020 blir et år der entreprenørene får stadig større innvirkning i samferdselsprosjektene.

I Byggeindustrien nummer 1 2020 kan du lese hva 20 fremtredende bransjepersoner tenker om utsiktene for 2020.

I Byggeindustriens første utgave for året har vi spurt 20 fremtredende personer i byggenæringen om hvilke tanker og forventninger de har til 2020.

En av de spurte, samferdselsminister Jon Georg Dale, har større makt enn de fleste til å påvirke hvordan bildet blir.

Dale tror 2020 blir et godt år for bygg- og anleggsbedriftene.

– Jeg har tro på at 2020 vil bli et nytt år der byggenæringen har nok å gjøre med både offentlige og private prosjekter. Samtidig er det et år der entreprenører får stadig mer innvirkning på byggeprosjekter i samferdselssektoren. Vi ønsker tidlig involvering av entreprenører slik at vi får et mer realistisk kostnadsbilde og unngår like mange budsjettsprekker. Den rollen håper jeg entreprenørene benytter seg av og blir med på å bygge ut samferdselsnorge, sier Jon Georg Dale til Byggeindudstrien. 

– Hva blir satsingsområdet for regjeringen innenfor samferdsel det kommende året?

– Vi fortsetter å øke samferdselsmidlene. Det betyr fortsatt veldig høy aktivitet med utbygging av nye prosjekter, men også stort fokus på vedlikehold og fornying av det vi allerede har.

– Samtidig skal vi ha mer igjen for pengene. Derfor er vi avhengige av dyktige og engasjerte entreprenører som kan være med på laget en større del av prosessen. På den måten får vi mer effektiv og smart utbygging og vedlikehold av norsk infrastruktur, sier Dale.

Hva andre personer i bransjen mener om utsiktene for 2020 kan du lese om i Byggeindustrien nummer 1.

Du kan også lyttet til podkasten vår Byggeplassen der 2020-syn på byggenæringen er tema. Den finner du her: