Samferdselsministeren roste Miljøpakken

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overvar i dag at Statens vegvesen og Reinertsen Anlegg AS skrev kontrakt på byggingen av E6 Sentervegen-Tonstad. Hun roste det lokale initiativet bak Miljøpakken.

E6 Sentervegen-Tonstad er første etappe av E6 Jaktøyen-Tonstad, det største vegprosjektet i Miljøpakken. Signeringsmøtet foregikk i formiddag på prosjektkontoret til Statens vegvesen i Trondheim. Deltagerne fikk også en kort presentasjon av de store vegprosjektene i Miljøpakken.

Foruten ministeren deltok Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Samferdselsministeren benyttet anledningen til å rose Trondheim for Miljøpakken-samarbeidet.

- I Trondheim har dere laget en pakke som ivaretar alle trafikantgrupper, og hvor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider tett. At slikt samarbeid etableres lokalt er utrolig viktig for området. Det gjør det også enklere å følge opp fra sentralt hold. For selv om vi satser kraftig på samferdsel i Norge, så har vi fortsatt mange uløste oppgaver, sa ministeren.

Neste skritt for E6 Sentervegen-Tonstad er kontraktens samhandlingsfase. I den skal byggherre Statens vegvesen og entreprenør Reinertsen gå igjennom kontrakten for å optimalisere arbeidsmetoder og løsninger.

Byggestart blir i oktober. Les mer om hva som skal bygges her...