Illustrasjonsfoto.

Samferdselsministeren hevder anleggsbransjen venter full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene - møter motbør i bransjen

Arbeiderpartiets Sverre Myrli reagerer på at samferdselsminister Knut Arild Hareide, i et skriftlig svar til Stortinget, hevder at aktørene i anleggsbransjen venter full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene. Nå krever Myrli svar på hvilke anleggsentreprenører statsråden sikter til.

Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix. 

I slutten av mai stilte Sverre Myrli, stortingsrepresentant

for Arbeiderpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide, der han spurte om regjeringen synes det er en god ide å igangsette prosjektet E16 Turtnes-Øye i Vang kommune i Valdres som en del av arbeidet med å få aktiviteten i samfunnet i gang igjen.

I svaret fra statsråden kommer det frem at E16-prosjektet ikke er prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, og at regjeringen ikke foreslår å prioritere midler til forsering av investeringstiltak innenfor samferdselssektoren.

Han begrunner det med at det allerede er en meget høy aktivitet i anleggsnæringen.

– Aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen har vært på et høyt nivå de siste årene, og det var tegn på press i markedet før virusutbruddet inntraff. Aktørene i anleggsbransjen venter fremdeles full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene. Forventningene bygger på at offentlig sektor opprettholder sin planlagte aktivitet, står det i svaret fra samferdselsministeren.

Reagerte på svaret

Sverre Myrli, mener svaret fra Knut Arild Hareide ikke stemmer overens med det bildet som bransjen tegner av ventet kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene.

Denne uken sendte han derfor et nytt skriftlig spørsmål til statsråden med følgende ordlyd:

– Hvilke aktører er det regjeringen har i tankene når de hevder at «aktørene i anleggsbransjen venter fremdeles full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene», og kan statsråden legge fram dokumentasjon på at aktørene i bransjen mener dette? 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk spørsmålet onsdag, og har seks arbeidsdager på å svare på spørsmålet fra Myrli.

– Uforstålig 

Sverre Myrli mener det er uforstålig at samferdsesministeren kan hevde at anleggsentreprenørene venter full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene.

– Vi har hatt møte med flere entreprenører og de melder om at det er mye ledig kapasitet i bransjen.

Mange melder tilbake at det er fare for permitteringer og oppsigelser dersom det nå ikke kommer flere oppdrag. Dette er også inntrykket etter samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og de tillitsvalgte i bransjen. Likevel fortsetter altså regjeringen å si at det er full kapasitetsutnyttelse. Dette er helt uforståelig, sier Myrli til Byggeindustrien.

Hæhre må sannsynligvis permittere

Daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør

Daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsen samferdselsministeren gir av anleggsbransjen. Han viser til konsernsjef Albert Kr. Hæhre sine uttalelser i Byggeindustriens podcast Byggeplassen, og han peker også på et innlegg et knippe MEF-entreprenører nylig hadde i Finansavisen.

Ifølge Roen er det stansen av milliardprosjektet Polarsirkelen lufthavn (PLU) i Mo i Rana, som skaper de største utfordringene for Hæhre Entreprenør.

– Særlig prekært er dette blitt på grunn av bortfall/utsettelse av PLU-prosjektet. Dette medfører nå at Hæhre Entreprenør høyst sannsynlig må permittere deler av arbeidsstyrken relativt raskt, opplyser Roen.

– Viktigheten av at politikerne nå må handle raskt for å motvirke langsiktige effekter av korona-krisen kan ikke understrekes for mye. Vi befinner oss nå i «orkanens øye». Utsettelser av «gryteferdige» prosjekter vil kunne påvirke bransjen negativt i lang tid fremover, fortsetter han.

Gjermundshaug spår kritisk situasjon

Konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen

Gudmund Roen får støtte av konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen, som svarer kontant nei på spørsmålet om selskapet forventer full kapasitetsutnyttelse i anlegg de kommende 18 månedene.

– For mange bedrifter er det full produksjon gjennom sommeren, men mot senhøsten og utgangen av 2020, så vil situasjonen være kritisk for svært mange. Dette vil videre forsterkes i 2021, understreker Gjermundshaug.

Mesta ser klare tegn på nedgang

Administrerende direktør Marianne Bergmann Røren i Mesta.

Administrerende direktør Marianne Bergmann Røren i Mesta, er også svært bekymret for kapasitetsutnyttelsen hvis ikke markedet tar seg opp.

Vi ser klare tegn på nedgang i oppdragstilfanget i anleggsbransjen. Hvis dette ikke endrer seg meget raskt er vi svært bekymret for manglende kapasitetsutnyttelse utover høsten, sier hun.

Høy og stabil aktivitet i AF

Arild Moe, konserndirektør anlegg i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen.

Arild Moe, konserndirektør anlegg i AF Gruppen, virker å være mindre bekymret for aktivtetsnivået de kommende 18 månedene. Han peker på at selskapets anleggsvirksomhet har en rekordhøy ordrereserve på 8,6 milliarder kroner.

– Dette medfører en høy og stabil aktivitet de neste 18 månedene. AF Gruppen har likevel fortsatt kapasitet til nye oppdrag, sier Moe.

God ordredekning for Veidekke

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg. Foto: Veidekke.

Også konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg, virker å være positiv med tanke på aktivitetsnivået for selskapets anleggsvirksomhet frem mot 2022.

– Vi har en god ordredekning for de neste 18 månedene, men vi har kapasitet til å fylle på med noen jobber, og ser at det er et relativt godt marked med mange jobber som kommer fremover, sier Larsen.

 Ja fra Skanska

Konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Norge. Foto: Skanska

Konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Norge, kan også svare ja på spørsmålet om selskapet venter full kapasitetsutnyttelse i anlegg de kommende 18 månedene

– Det korte svaret er ja, med noen lokale variasjoner gjennom landet, sier han.