Samferdselsministeren åpnet GSM-R

Samferdselsminister Torild Skogsholm åpnet i forrige uke jernbanens nye, digitale kommunikasjons- system GSM-R.

Åpningen var lagt til det nye operasjonssenteret for GSM-R på Marienborg i Trondheim, melder Jernbaneverket. GSM-R er nå bygd ut tatt i bruk på 40 prosent av det norske jernbanenettet. Utbyggingen fortsetter for fullt og alle vesentlige jernbanestrekninger skal innen utgangen av 2006 være dekket med GSM-R. I starten er GSM-R tatt i bruk som et rent nødnett, senere i år vil sambandet også bli benyttet som ordinær togradio i trafikkavviklingen. Statsråd Skogsholm la ved åpningen vekt på at GSM-R betyr økt sikkerhet og på sikt en mer effektiv jernbanedrift og smidigere trafikkavvikling. Jernbanedirektør Steinar Killi viste til at Jernbaneverket er en av de første til å ta systemet i bruk i Europa, et system som på sikt kan utvikles til bruk på en rekke områder som vil effektivisere driften av jernbanen.