Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samferdselsdepartementet ber om ny vurdering av tredje rullebane på Gardermoen

Samferdselsdepartementet vil ha ny vurdering av plasseringen av en tredje rullebane på Oslo lufthavn, til tross for Stortingets beslutning om plassering i 2017.

I 2017 bestemte Stortinget at den tredje rullebanen ved Oslo lufthavn Gardermoen skulle ligge øst for flyplassen, nær tettstedet Sand i Ullensaker i Akershus.

I et brev fra Samferdselsdepartementet kommer det nå fram at de ønsker en ny vurdering av plasseringen, ifølge NRK.

– Ullensaker kommune er planmyndighet for arbeidet med en eventuell østre rullebane. De mener de mangler informasjon for å gjøre vurderinger. Det må de få, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Alternativet var i Nannestad, vest for flyplassen, men det ville ødelegge 14 gårdsbruk, 70 hus og 500 mål dyrket mark. Dette alternativet ble skrinlagt.

Nå vil altså Samferdselsdepartementet ha en ny vurdering, fordi de mener grunnlaget til beslutningen ikke var godt nok.

Dale sier at han nå har bedt Avinor, som eier flyplassen, om å oppdatere en rekke beregninger, i tillegg til å komme med noen nye tall.

Han sier at det foreløpig ikke er behov for et nytt stortingsvedtak.

– Det er ikke gjort noen juridisk bindende vedtak om hvor rullebanen skal ligge. Man har jobbet med østre rullebane som det beste alternativet, men så sier Ullensaker kommune at de ikke kan se at det er best basert på de tallene som finnes. Da har jeg sagt at Ullensaker må få de tallene de trenger for å gjøre sine vurderinger, sier han.