Brage Baklien sier han er åpen for å møte EBA for å diskutere tvistenivået i næringen. Foto: Rune Kongsro

Samferdselsdepartementet åpne for å diskutere tvistenivået i anleggsbransjen

– Departementet har hatt flere møter med EBA og jeg er åpen for å møte dem. Vi er opptatt av et velfungerende leverandørmarked, sier statssekretær Brage Baklien i en kommentar til Byggeindustrien.

I forrige uke gikk Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) ut og advarte mot nivået på tvister innen byggenæringen.

– Tvistenivået i bygge- og anleggsnæringen er høyt, og samlet omtvistet beløp mellom entreprenører og byggherrer utgjør flere milliarder kroner. Fem av entreprenørforeningens medlemsbedrifter har alene over fem milliarder kroner utestående i omtvistede krav. Samtidig har konfliktnivået vært økende de siste årene, uttalte EBA-sjef Kari Sandberg i et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale – og ba samtidig om et møte med ministeren for å diskutere situasjonen.

 Ikke spesielt høyt nivå
Tatt i betraktning at Statens vegvesen til enhver tid har over 300 kontrakter og en årlig omsetning på rundt 30 milliarder anser ikke Samferdselsdepartementet konfliktnivået mellom Statens vegvesen og entreprenørene å være spesielt høyt.

– Til enhver tid sirkulerer det om lag 10-15 saker i domstolsapparatet, sier Baklien.

Han peker på at antallet tvister har vært relativt stabilt over flere år.

– Det som likevel har endret seg i senere tid er at beløpene i tvistesakene er blitt større, som igjen har sammenheng med at kontraktene er blitt større. For eksempel var "store" kontrakter for ikke mange år siden 500 millioner mens de i dag er på flere milliarder. Det må videre presiseres at "konfliktbeløpene" det henvises til er entreprenørenes mer eller mindre berettigede krav og at erfaring tilsier at entreprenørene i de aller fleste tilfellene bare for medhold for deler av sine krav. I tillegg blir de fleste saker forlikt underveis, legger Baklien til.

Statssekretær Baklien understreker at Statens vegvesen har iverksatt mange tiltak for å dempe konfliktnivået og departementet har stor tro på at disse tiltakene vil ha positiv effekt.

– Eksempler på tiltak er at de store kontraktene i økt grad nå skal gjennomføres som totalentrepriser der entreprenøren også har ansvar for prosjekteringen og hvor det derfor blir mindre konflikt om arbeidsgrunnlaget samt at Statens vegvesen sammen med bransjen har utarbeidet en veileder for samhandling i kontrakter. Det vil ta noe tid før vi ser full effekt av tiltakene da mange store kontrakter går over flere år. De tvistene Statens vegvesen står oppe i nå, er på kontrakter som er inngått for mange år siden, før disse tiltakene ble iverksatt, sier han.

– Bransjen selv må se på mulige konfliktdempende tiltak
– Vi mener at også bransjen selv må se på mulige konfliktdempende tiltak og vi ønsker å få en tilbakemelding fra bransjen selv på hva de tenker de kan bidra med fremover, legger Baklien til.

Som eier av Bane NOR sier Baklien at Samferdselsdepartementet er opptatt av at foretaket tar i bruk kontraktstrategier og kontraktsformer som bidrar til verdiskaping og hvor risikobildet er grundig vurdert.

– Det er opp til styret å foreta de mer konkrete vurderingene av hvilke kontraktstrategier/former som benyttes. Dette gjelder også Nye Veier som departementet eier, sier Baklien.