Raymond Brattsti i Byggopp Hålogaland og Håkon Svoen i Byggopp Sogn og Fjordane samarbeider om tiltak for å øke kvaliteten på den praktiske utdanningen i rørfaget. Foto: Byggopp Sogn og Fjordane

Samarbeider om opplæring i rør

Som de to eneste av landets ti Byggopp-kontorer med opplæring i rørfaget på menyen har Byggopp Sogn og Fjordane og Byggopp Hålogaland startet et samarbeid for å øke kvaliteten på opplæringen.

- I Byggopp har det ikke vært tradisjon for å reise mellom kontorene og lære av hverandre. Men vi har de samme utfordringene i nord og vest og vil kunne ha stort utbytte av å jobbe mer sammen, sier Raymond Brattsti som er opplæringskonsulent i Byggopp Hålogaland.

Sammen med opplæringskonsulent Håkon Svoen i Førde, har Brattsti et spesielt ansvar for blant annet rekruttering og oppfølging av lærlinger i rørfaget i sitt fylke. Svoen, som har bakgrunn fra skoleverket, har hatt denne jobben i vel fire år. Brattsti begynte på Byggopp-kontoret i Tromsø for vel ett år siden, med fagutdanning som rørlegger og tolv års praksis i yrket som ballast.

Læreplanen blir forenklet
De har begge erfart at lærlinger i rørfaget opplever læreplanen som lite tilgjengelig, og har satt seg fore å gjøre språklige forenklinger og andre tilpasninger som gjør den mer forståelig.

– Med forbedringer i læreplanen er målet å øke kvaliteten på opplæringen. Faget er i rivende utvikling som følge av ny teknologi med krevende tekniske løsninger, og vi må henge med for å sikre at de som velger denne utdanningsveien blir tilført den kunnskapen de trenger for å innfri dagens og morgendagens krav på byggeplassene, understreker Svoen. – Ikke minst varmepumper stiller større krav til teknisk kompetanse og innsikt.

– Må ta nye grep for å øke rekrutteringen
Selv om søkningen til KEM-fag (Klima, Miljø og Energi) på de videregående skolene er brukbar både i Sogn og Fjordane og i Nord-Norge, er det altfor få elever som går videre med sikte på fagbrev som rørlegger etter den teoretiske utdannelsen.

- For tiden har vi 30 rørleggerlærlinger i Troms og tre på Svalbard. I ventilasjons- og blikkenslagerfaget har vi 12 lærlinger, forteller Raymond Brattsti.

Byggopp Sogn og Fjordane har ansvar for 41 lærlinger i rør og åtte i ventilasjon og blikk.

– Heller ikke dette er mange nok for å dekke etterspørselen i bransjen. Vi må derfor også jobbe bedre sammen om å finne de gode grepene for å øke rekrutteringen til «våre» fag, fremholder Håkon Svoen.

På studiespesialisering tilbys elevene utvekslingsopphold eller kortere reiser til utlandet som del av utdanningen.

– Om ikke våre lærlinger skal sendes til utlandet, burde vi i det minste kunne legge til rette for at lærlinger i Sogn og Fjordane kan få et opphold underveis i en bedrift nordpå, og omvendt, sier Svoen..

– Nytenkning må til for å gjøre fagutdanningen i rør mer attraktiv. Vi har startet en prosess som forhåpentligvis kommer til å gi resultater, avslutter de to opplæringskonsulentene.