Foto: Ølen Betong

Samarbeid mellom Ølen Betong og Hokksund Betong på Veidekke-prosjekt i Drammen

Ølen Betong AS er tildelt betongleveransen til Bane NORs utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Ølen Betong og Hokksund Betong har i den forbindelse inngått et samarbeid i prosjektperioden.

Betongleveransen er på cirka 230.000 kubikkmeter over tre år og omfatter levering av betong til en seks kilometer bergtunell, en kulvert og løsmassetunnel på cirka 1 kilometer. Veidekke Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet.

Det var mandag 4. mai Ølen Betong signerte kontrakten med Veidekke, og betongleveransene er allerede godt i gang. 

- Bakgrunnen for samarbeidet mellom Ølen Betong og Hokksund Betong er at Hokksund Betong nylig har etablert en betongfabrikk på Ryghkollen i Mjøndalen hvor beliggenheten er sentral med tanke på levering til tunnelprosjektene. Ølen Betong er en nasjonal aktør med lang erfaring på drift og levering til store samferdselsprosjekter rundt i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og kapasitet gjør at Ølen Betong og Hokksund Betong er godt rustet for å løse prosjektet i samarbeid, heter det i en pressemelding.

Divisjonsleder Stian Berge i Ølen Betong er svært godt fornøyd med avtalen som har kommet i stand og ser flere positive synergier som følge av samarbeidet med Hokksund Betong.

- Vi har hatt god dialog hele veien og begge parter bringer med seg erfaring og kompetanse som gjør at vi komplementerer hverandre. Samtidig har begge selskapene lange tradisjoner i bransjen og en felles oppfatning av gode standarder på rutiner, kvalitet og ikke minst fleksibiliteten som kreves i et slikt prosjektsamarbeid, sier Berge.

Daglig leder Morten Andrè Lie i Hokksund Betong har stor tro på samarbeidet med Ølen Betong og mener tidspunktet er ideelt med tanke på at selskapets nye betongfabrikk i Mjøndalen ble klar til drift i januar.

- Å samarbeide med Ølen Betong på dette prosjektet blir spennende, og for oss som selskap vil dette tilføre ny erfaring og viktig kunnskap for framtida. Jeg kjenner Ølen Betong gjennom mange år og er trygg på deres kompetanse og gjennomføringsevne.  For vår nye fabrikk i Mjøndalen vil dette være en kjempestart, sier Morten Andrè Lie som presiserer at Hokksund Betong sin normale drift vil fortsette som før.

Samarbeidet har en varighet på 3-4 år med mulighet for forlengelse. Samarbeidsavtalen åpner også for å kunne samarbeide på andre prosjekter i avtaleperioden om kapasitet og andre faktorer tilsier at dette er formålstjenlig.