Foto: Treindustrien

Salget av trebaserte byggevarer øker

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med hele 16,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

– Impregnert som produkt har fortsatt svært god utvikling og produksjonen har økt med 11 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er også fortsatt en meget god utvikling på eksport av trelast med en økning på 21,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På samme tid er det nedgang i eksport av råvarer som sagtømmer på 11,2 prosent, heter det i en pressemelding fra Treindustrien.

Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

– Det er svært godt salg i øyeblikket, det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover og hvordan ulike markedssegmenter vil utvikle seg i byggenæringen, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Det er utfordrende å få nok sagtømmer fordi etterspørselen etter massevirke er så lav at hogsten reduseres totalt sett, legger Finstad til.