Administerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene la fram tall som viser at nyboligsalget har gått kraftig ned i september med 23 prosent, mens salget av fritidsboliger hittil i år ligger 58 prosent over samme periode i 2020. Foto: Svanhild Blakstad

Administerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene la fram tall som viser at nyboligsalget har gått kraftig ned i september med 23 prosent, mens salget av fritidsboliger hittil i år ligger 58 prosent over samme periode i 2020. Foto: Svanhild Blakstad

Salg av nye boliger ned 23 prosent i september

Tredje kvartal 2021 er det dårligste kvartalet Boligprodusentene har registrert siden man startet med registrering av månedlig salg av nye boliger i 2010.

I tillegg har september det laveste salget som er registrert i september siden 2010.

Det kom frem på en pressekonferanse i regi av Boligprodusentene torsdag formiddag.

– Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet og folk har blitt mer avventende i forhold til kjøp av ny bolig, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Jæger er bekymret over det lave nyboligsalget.

– Vi ser at mangel på nye boliger er noe som begrenser vekst og tilflytting i kommunene. Boligprodusentene anmoder derfor kommunene i arbeidet med kommuneplaner og sørge for tilstrekkelig boligområder. Når pandemirestriksjonene nå er fjernet haster det med å sette fart på ferdigstillelse av pågående reguleringsplaner, slik at mangel på nye boliger ikke står i veien for ønsket utvikling i kommunene, sier han.

Boligprodusentene benyttet også anledningen til å takke Solberg-regjeringen for et godt samarbeid, og ønsket samtidig den nye Støre-regjeringen velkommen.

– Hvilke forventninger har du til den nye regjeringen og den nye kommunalministeren?

– Vi har forhåpninger til at vi skal få til et godt samarbeid, både med den nye ministeren og statssekretæren. Det blir særlig viktig å videreføre arbeidet med å få til endringer i planregimenet, som vi har jobbet med i mange år, sier Jæger til Byggeindustrien - og fortsetter:

– I dag opplever vi at man bruker ekstremt lang tid på reguleringsplaner, og det har en høy kostnad. Det må bli mer fart i planarbeidet, noe som krever forenklinger, og det kommer til å være noe av det viktigste vi jobber med også i tiden fremover.

Jæger peker også på at den kraftige nedgangen i nyboligsalget kan gi andre effekter.

– Det kan tyde på at man går inn i en nedgangskonjunktur når det gjelder boligbygging. Derfor blir det så viktig at vi har et godt samarbeid med myndighetene.  Ifølge Hurdalserklæringen skal man satser mer på Husbank, og det tror jeg blir en viktig del av det å bygge i distriktene, sier han.

Jæger peker også på at hvordan man skal løse spørsmålet om klimagasser i forhold til bygg- og anlegg står høyt på agendaen i det videre arbeidet inn mot myndighetene.

Fakta salg nye boliger
• Salget av nye boliger i september 2021 var 23 prosent under salget i september 2020.
• Salget av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 23 prosent under salget i tredje kvartal 2020.
• Salget hittil i år er 15 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 21 prosent over, småhus er 6 prosent over og leiligheter er 16 prosent over samme periode i fjor.
• Totalt solgte nye boliger i tolvmånedersperioden er 28 142 stk, som er 14 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 7 336 stk, som er 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye småhus er 6 205 stk, som er 2 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgt nye leiligheter er 14 601 stk, som er 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger
• Igangsettingen av nye boliger i september 2021 var 7 prosent under igangsettingen i september 2020.
• Igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 7 prosent over tredje kvartal 2020.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 16 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Igangsettingen av eneboliger er 27 prosent over, småhus er 9 prosent over og leiligheter er 14 prosent over samme periode i fjor.
• Totalt igangsatte boliger i tolvmånedersperioden er 25 939 stk, som er 10 prosent over forrige tolvmånedersperiode.
Antall igangsatte eneboliger er 6 571 stk, som er 21 prosent over forrige tolvmånedersperiode.
Antall igangsatte småhus er 5 870 stk, som er 3 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 13 498 stk, som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger
• Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 58 prosent over samme periode i 2020.
• På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 74 prosent over forrige tolvmånedersperiode.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 37 prosent over samme periode i 2020.
• På tolvmånedersbasis er igangsettingen 34 prosent over forrige tolvmånedersperiode.