Saksøker Vegvesenet etter Hanekleiv-kaoset

Bedrifter som måtte stenge langs E18 som følge av problemene med Hanekleiv-tunnelen, krever til sammen 11 millioner kroner av Statens vegvesen for tap av inntekter.

Flere bedrifter saksøker nå Statens vegvesen for totalt 11 millioner kroner, ett år etter at Hanekleiv-tunnelen i Vestfold ble stengt som følge av ras, melder NRK.
Bedriftene, blant annet bensinstasjoner, krever at staten dekker tapt fortjeneste i tiden da veien var stengt. Advokat Morten Steenstrup mener staten har ansvaret for å holde veien åpen og dermed er ansvarlig for tapt fortjeneste for bedriftene.

- Etter vår oppfatning er det ingen tvil om at det foreligger erstatningsbetinget uaktsomhet ved bygging av denne tunnelen, sier Steenstrup, som viser til rapporter om at dårlig håndverk forårsaket tunnelraset.
Han betegner Statens vegvesen som arrogant og viser til at forsøk på dialog hittil ikke har ført fram. Vegvesenet mener imidlertid at saksøkerne ikke har noe å stille opp med.

- Fra tid til annen hender det at vi må stenge veier i Norge. Av og til er det på grunn av måking, strøing og reparasjon av vei og så videre. Det er ikke slik at Vegvesenet kan være ansvarlig for omsetning for næringsdrivende langs veiene. Dessverre er det ikke sånn, sier informasjonsdirektør Sissel Faller i Statens vegvesen.

Etter nyttår blir det klart om søksmålet fører fram eller om det blir rettssak.