Halvparten av deltakerne i en undersøkelse fra NKF sier at de kunne tenke seg å jobbe hjemme to til tre dager i uken, mens én av tre kunne tenke seg å jobbe hjemme én dag i uken.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

Saksbehandlerne positive til hjemmekontor

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) melder at mange kommunale ledere og saksbehandlere denne våren har jobbet lange dager på hjemmekontor, men at jobbing hjemmefra også har flere fordeler.

Det skriver NKF i en pressemelding torsdag.

Kommunalteknikernes interesseorganisasjon har gjort en undersøkelse blant ledere og saksbehandlere i kommunalteknisk sektor, om ulemper og fordeler ved å ha jobbet hjemme i koronatiden. Nesten 80 prosent svarer at de har jobbet lengre enn 7,5 timers dag. Samtidig svarer omtrent én av tre at de har strukket arbeidsdagen over morgen, dagtid og kveld, skriver NKF i meldingen.

– Undersøkelsen vår må betraktes som en stemningsrapport. Den viser likevel langt på vei at man har jobbet iherdig i kommunalteknisk sektor for å bidra til å holde hjulene i gang. Dette har vært viktig blant annet for bygge- og anleggsbransjen og i tilknytning til forsterket renhold på skoler og barnehager, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i NKF.

I undersøkelsen svarer nesten halvparten av deltakerne at de kunne tenke seg å jobbe hjemme to til tre dager i uken, mens én av tre kunne tenke seg å jobbe hjemme én dag i uken.

– I undersøkelsen vår svarer nesten 90 prosent av det å arrangere eller delta på nettmøter er et flott hjelpemiddel. Dette bekrefter i den generelle tilbakemeldingen der mange påpeker hvor nyttig og praktisk digitale verktøy er blitt. Det er ingen tvil om at denne situasjonen har bidratt til et kvantesprang også for kommunalteknisk sektor hva gjelder å ta i bruk og å bli fortrolig med digitale verktøy. Det er bra med tanke på at kommune-Norge jobber med å digitalisere stadig flere oppgaver, alt fra byggesaksbehandling, prosjektering av nye bygg og renhold, sier Aale-Hansen i pressemeldingen.