Saksbehandler vegforvaltning

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeFinnmark
StedAlta
Søknadsfrist22.04.2018

Statens vegvesen Region nord har ledig stilling som saksbehandler med arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet vegforvaltning. Stillingen er plassert i plan- og forvaltningsseksjonen og fagfeltet er stort og omfattende med mange spennende utfordringer. Man vil samhandle med både interne og eksterne aktører.

Kontorsted er Alta.

Hovedoppgavene vil være å behandle søknader knyttet til vegnettet, veggrunnen, omgivelsene, samt trafikkteknikk:

 • Behandle søknader knyttet til veglova og vegtrafikklova med tilhørende forskrifter, bla. arbeidsvarslingsplaner, avkjørsler, veglys, fartsgrenser og reklame langs veg
 • Forvalte offentlige trafikkskilt
 • Klassifisering av veg
 • Vurdere trafikktekniske løsninger
 • Generelle forvaltningsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Dersom du har sterk og allsidig praksis fra fagområdet eller etterutdanning, kan vi fravike kravet om høgere utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Tidligere erfaring fra offentlig forvaltning
 • God kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning, veglov og plan- og bygningsloven
 • God vurderingsevne
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, arbeidsspråket er norsk
 • Selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Elisabeth Jomisko, tlf. 94277752 eller e-post elisabeth.jomisko@vegvesen.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: