Saksbehandler vegforvaltning – Sortland/Harstad

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedSortland / Harstad
Søknadsfrist22.08.2014

I Region nord, vegavdeling Midtre Hålogaland er det ledig stilling som saksbehandler på seksjon innenfor plan og vegforvaltning. Kontorsted vil være Sortland eller Harstad. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan også andre kontorsteder i Midtre Hålogaland være aktuelle.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

Stillingen tillegges det faglige ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i vegavdelingen og koordinering mot regionen. Arbeidsoppgavene vil for rette vedkommende være spennende og utfordrende, og vil være rettet mot både interne og eksterne samarbeidspartnere (f.eks. kommuner, fylkeskommuner og politiet). I stillingen inngår følgende arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling/rådgiving for Nordland fylke trafikksikkerhetsutvalg og Troms fylke trafikksikkerhetsutvalg
 • Saksbehandling/rådgiving i tilknytting til kommunale trafikksikkerhetsplaner
 • Saksbehandling/rådgiving i tilknytting til henvendelser om sammensatte trafikksikkerhetsutfordringer
 • Saksbehandling/rådgiving i arbeidet med trafikksikkerhetsrevisjoner og trafikksikkerhetsinspeksjonen
 • Saksbehandling/rådgiving i tilknytting til bruk av trafikksikkerhetsmidler
 • Vegavdelingens representant i Statens vegvesens regionale trafikksikkerhetsutvalg
 • I tillegg kan andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Søkere må inneha førerkort kl. B.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Tidligere erfaring fra offentlig forvaltning og trafikksikkerhetsarbeid
 • Kunnskap om relevant lovverk knyttet til forvaltningsloven, vegloven og plan- og bygningsloven
 • Relevante kunnskaper innen IT
 • Gode evner til å ta initiativ
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Selvstendighet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Tilhørighet i en stor kompetanseorganisasjon
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale ihht etatens lønnspolitikk
 • Skyss- og kostgodtgjørelse etter regulativ
 • Overtids- og reisetidskompensasjon etter reglement
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

For flere opplysninger om stillingen kan følgende personer kontaktes:

I perioden 4.- 25. juli 2014: Seksjonsleder Jan-Åge Karlsen, telefon 906 29 691, eller epost: jan-age.karlsen@vegvesen.no

I perioden 28. juli til 22. august 2014: Senioringeniør Svein-Kåre Strøm, telefon 950 21 198, eller e-post: svein.strom@vegvesen.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Vi benytter et internettbasert søknadssystem og ber derfor kandidater om å registrere søknad m/CV elektronisk via (Søk denne stilling) på denne siden  . Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.