Saga Senter

Saga Senter

Sted: Jessheim, Ullensaker kommune

Prosjekttype: Boliger og næringseiendom

Kontraktsum eks mva:
251 millioner kroner

Bruttoareal: 24.871 kvm

Byggherre: Jessheim Byutvikling

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Prosjekteringsledelse: PHI-kon

Arkitekt: ØKAW AS Arkitekter MNAL

LARK: Grindaker

Rådgivere: RIB: Sweco - RIBr: Multiconsult - Brann: BrannSafe - Geoteknikk: Løvlien Georåd - Rørkonsulent: ÅF Consult - Universell utforming: ARK GASA - Lyd/akustikk: Brekke og Strand

Underentreprenører/leverandører: Prefab: Contiga - Rør: A. Halvorsen & Sønn - Grunn og utomhus: Nordby Maskin - Heis: Elevator - El: Garder-
moen Elektro - Vent.: GK Norge - Peler / spunt: Smefa - Armering: Gundersen Armering - Sprinkler: Sprinkel-Service - Betong: Betong Øst - Baderom: Part Norge - Landmåling: Siv.Ing. Rolf Bryhni - Brannsikring: Firesafe - Kabel-TV/fiber/nett: Jessheim Kabel TV - Plattendekker: Färdigbetong Norge - Parkett, kjøkken og garderobe: Optimera - Taktekking: Icopal Tak - Murer: Muremester Rolf Holm - Vindu / dører: NorDan - Søppel / avfall: Norsk Gjenvinning - Steinlegging: Lintho Steinmiljø - Maler: Roås & Toftner Malemesterforrenting - Himling / glassfronter: Modulvegger Oslo - Lås / sikring: Lås & Sikring - Blikken-
slager: Blikk og Montasje - Glass / fasade: Sagstuen - Innv. vegger / himling: Gipsplatemontasje - Port: Industriporter - Flis: Bjørklund og Løvlien - Solavskjerming: Hella - Glass / rekkverk / håndløpere: LUMON - Gulvbelegg / fotskrapematter: Sletvold Håndverk

I tradisjonelt landlige Jessheim har en topp moderne bebyggelse vokst frem ved jernbanesporet. Og 120 boliger oppå taket av et nesten 8.800 kvadratmeter næringsareal er bare begynnelsen.

– Dette er kun det første bygget i en ny bydel, forteller prosjektsjef Per Arne Wolden i Ø. M. Fjeld.

Etter planen skal det bygges ut mellom 500 og 600 boliger til i det 57 dekar store området ved jernbanelinjene. De lyse, moderne byggene er, ifølge Wolden, et helt nytt element i Ullensaker.

– Dette er kanskje det første bygget på Jessheim med et ordentlig urbant preg. Saga Senter er et by-bygg i det som før var ei bygd, forteller Wolden entusi-
astisk.

48-åringen er selv fra Ullensaker, og har i løpet av flere år i Østlands-entrepre-
nøren Ø. M. Fjeld stått ansvarlig for opp mot 600 nye boliger i nærområdet. Han er trygg på sitt når han sier at området aldri har sett noe lignende til Saga Senter før.

– Dette senteret har et helt annet snitt over seg enn det den andre bebyggelsen i Jessheim har. Både med tanke på hvor tett folk bor, hvordan man har løst dette og hvordan bygget ser ut, er det helt nytt.

Urbant i Ullensaker
At man har 120 boliger på omtrent 7.500 kvadratmeter er svært tett i forhold til hva man er vant til på Jessheim. Leilighetene spenner fra 38 til 97 kvadratmeter i størrelse, og er oppført med en mangfoldig og tett beboelse i tankene. Et omfattende og påkostet utomhusarbeid skal sørge for fred og privatliv i Saga Senter.

– Her får beboerne sine egne grønne oaser. Tilbakemeldingene vi har fått, viser at boligene har innfridd til langt over folks forventninger.

Utomhus på Saga Senter er umiddelbart noe av det mest påfallende med det spennende nabolaget. Gangveien mellom boligene går gjennom designerhager og treoverflater, og uteområdet har et grønt og hipt uttrykk.

Under gress, blomster og bolighus i nabolaget, ligger to etasjer næringseiendom. Mens aktiviteten går for fullt i treningssenter og butikker, utfolder den urbane hage-idyllen til Saga-beboerne seg oppe på taket.

Kort og koordinert
Selv om beboerne i Saga Senter får fredelige omgivelser, har byggeprosessen vært temmelig hektisk, melder prosjektleder Erik Jacobsen. Med en bestilt byggeperiode på kun 18 måneder måtte entreprenøren virkelig legge seg i selen for å få senteret ferdig som bestilt.

– Vi ble nødt til å drive grunn og råbygg fra to sider samtidig, og i full høyde, slik at påfølgende aktiviteter kunne settes i gang tidligst mulig. Dette medførte en dobling av ressurser i råbyggfasen, og vi etablerte en todelt byggeplassadministrasjon for å håndtere den parallelle driften, sier Jacobsen.

Prosjektlederen trekker frem godt samarbeid med en løsningsorientert arkitekt og fleksible underentreprenører og leverandører som en stor del av hvorfor prosjektet lot seg levere så godt så fort.

Ny standard for ny by
Fasadebruken på Saga Senter er like variert og spennende som utnyttelsen av bygget. Stål, tre og tegl avveksler hverandre i sort, hvitt og brunt, og på denne måten gjentas både helheten ved bygget og den allsidige bruken.

– Jeg føler det er satt en ny høy standard for store boligprosjekter i området, forteller Wolden.

Byggherre Jessheim Byutvikling, som står bak satsingen ved jernbanesporet, består av Ø. M. Fjeld og Rom Eiendom. Samarbeidet ble inngått da Ø. M. Fjeld kjøpte den 37 dekar store dampsagtomta som lå inntil Roms 20 dekar store jernbanetomt på Jessheim. I 1999 begynte de med reguleringen, og fikk første godkjenning i 2007.

I løpet av årene som kommer skal den til sammen 57 dekar store tomten bli en ny, moderne og grønn bydel med sentral beliggenhet og lett tilgang til jernbanen.

Holder linjen

Neste trinn, med oppstart tidligst i 2015, blir Saga Atrium, med vei, park og 64 små leiligheter.

Daglig leder i Jessheim Byutvikling, Gunnar Bakken, forteller at den nye bydelen får et lignende uttrykk som Saga Senter.

– Vi driver med detaljreguleringen av neste trinn nå. Vi må vente litt med oppstarten på grunn av en omlegging av jernbanen i området, men vi har lagt malen med Saga Senter, og vil prøve å følge den samme stilen videre.

Hvis man skal dømme ut ifra tilbakemeldingene på Saga Senter, tror Bakken at det kan være en suksessoppskrift.

– Vi har høstet mange lovord for Saga Senter, forteller han.

Etter Saga Atrium står kjempeprosjektet Saga Terrasser for tur, med mellom 500 og 600 leiligheter østover langs jernbanetomten. En gangbru skal også knytte togstasjonen på andre siden av sporet med den planlagte parken i den nye Jessheim-bydelen.

– Vi vil bygge tett og høyt, og få inn mange leiligheter, sier Bakken bestemt.

Tekst og foto: Sindre Sverdrup Strand