Børsnotering av Saferoad på Oslo børs. Foto: Saferoad

Saferoad Holding notert på Oslo Børs

Saferoad ble mandag børsnotert på Oslo Børs’ hovedliste under tickeren SAFE.

Selskapet utstedte 46.666.667 aksjer til en verdi av 30 kroner per aksje, tilsvarende en markedsverdi på 2 milliarder kroner. Aksjetilbudet ble overtegnet.

Bruttoprovenyet på 1,4 milliarder kroner skal blant annet brukes til refinansiering av eksisterende gjeld og til å kjøpe ut enkelte minoritetsaksjonærer. Med børsnoteringen får Saferoad Holding ASA totalt rundt 900 aksjonærer, hvorav Nordic Capital Fund VII forblir største eier med en eierandel på 30 prosent. Denne andelen vil bli redusert til om lag 20 prosent dersom tilretteleggerne utøver overtildelingsopsjonen.

- Vi leverer varer og tjenester til et marked i vekst i hele Europa, og har jobbet hardt over tid for å bygge en solid plattform. Vi er nå godt posisjonert i et attraktivt marked, og ser frem til å ta fatt på neste etappe i gruppens historie og skape verdi for våre aksjonærer, sier Morten Holum, CEO i Saferoad i en pressemelding.