Gründer og administrerende direktør i Safeguard Group, Ståle Raa. Foto: Låsservice

Safeguard-sjefen trekker seg

Administrerende direktør Ståle Raa i Safeguard Group har underrettet styret i selskapet at han ønsker å fratre.

I en internmelding som Byggeindustrien har fått tilgang til beklager styreleder Tony Andersson på vegne av et samlet styre avgjørelsen. Styret takker ham for innsatsen i selskapene Låsservice og Hydra, og viser til at gruppen har vokst fra tre til 113 ansatte under hans ledelse.

Raa sier i samme melding at det ikke er noen dramatikk i beslutningen, og at han fortsetter som toppsjef til styret har funnet hans arvtager.

Han mener derfor at tiden er riktig, og at det er til gruppens beste å finne en ny administrerende direktør som kan ta Safeguard Group videre sammen med Assa Abloy. Gruppen står godt rustet til å møte nye utfordringer i fremtiden