Illustrasjonsfoto.

Så mye koster det å bygge en meter med vei

Lurer du på hvor mye det koster å bygge en meter med vei? Nå har Statens vegvesen laget en oversikt med byggekostnader for de vanligste veiene.

Meterprisen på vegbygging er ifølge Statens vegvesen ikke entydig, men har et visst spenn.

Tallene som blir oppgitt av Vegvsenet er det "normale", men de er ikke dekkende for alle prosjekter. Tallene viser dessuten kun byggekostnader. Det betyr at planleggings- og byggherrekostnader ikke er innberegnet.

- Ofte krever veibygging store ombygginger og tilpasninger av lokalt veinett. Disse kostnadene er ikke tatt med i beregningen. Noen ganger er det også nødvendig med et stort omfang av bruer og tunneler, men heller ikke det er inne i disse enhetsprisene, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet i en pressemelding.

«Normale» kostnader til vegutbygging:

2-felts veg: 6,5 m vegbredde: 50 000 – 90 000 kr per meter

2-felts veg: 7,5 m vegbredde: 60 000 – 100 000 kr per meter

2-felts veg: 8,5 m vegbredde: 70 000 – 120 000 kr per meter

2-felts veg: 10,0 m vegbredde: 80 000 – 140 000 kr per meter (forsterket midtoppmerking)

2/3-felts veg m/midtrekkverk: 110 000 – 150 000 kr per meter

4-felts veg, kryss i plan: 120 000 – 170 000 kr per meter (16 m vegbredde)

4-felts veg, planskilte kryss: 140 000 – 230 000 kr per meter (19-22 m vegbredde)

- Selv om vi her opererer med et spenn, vil det altså være prosjekter som faller utenfor spennet, forteller Nilsen.

Noen "unormale" prosjekter

Han viser blant annet til prosjektet E18 Bommestad- Sky ved Larvik i Vestfold. Langs den syv kilometer lange strekningen med planskilte kryss bygges det i tillegg to tunneler og den 570 meter lange Farrisbrua.

- Gjennomsnittlig løpemeterpris for Bommestad-Sky er 642 000 kroner, opplyser Nilsen.

Et annet eksempel som faller utenfor "normalspennet" i tabellen over er Rv7/rv 13 Hardangerbrua.

- For dette prosjektet er gjennomsnittlig løpemeterpris på rundt 575 000 kroner, sier Gudmund Nilsen.