Rygge ungdomsskole

Rygge ungdomsskoleRygge ungdomsskoleRygge ungdomsskoleRygge ungdomsskoleRygge ungdomsskoleRygge ungdomsskoleRygge ungdomsskoleRygge ungdomsskole

Kruse Smith har bygget et praktverk for elever og lærere.

Fakta

Rygge ungdomsskole

Sted: Rygge

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Byggherre: Rygge kommune

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 350 millioner kroner

Arkitekt og interiørarkitekt: Asplan Viak

Byggeplassledelse: Kruse Smith Entreprenør

Prosjekteringsledelse/fremdriftskoordinering/ITB-oppfølging: Rambøll

LARK: Berg og Dyring

Rådgivere: RI Bygg, VVS, elektro, akustikk, brann, samferdsel, geoteknikk: Rambøll l RI Energi og Miljø: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Landmåling: Landmåler Martin Ruud l Grunn og utomhus: Råde Graveservice l Tekkearbeid: Icopal Tak l Totalteknisk: Caverion l Heis: Kone l Betong- og tømrerarbeid: Backe Østfold l Hulldekker og bærestål: Contiga l Kjerneborring: Diamantboring l Murerarbeid: LP Bygg l Teglfasader og flisarbeid: Ing.firma Lars Aarum l Blikkarbeid: Brdr. Lie AS l Vinduer: Lian l Innerdører: Swedor l Ståldører: Daloc l Brannsikring: Firesafe l Gulvbelegg: Byggbelegg Elvestad l Parkett: Bo Andren l Malerarbeid: EP Bygg l Betongsliping: Betotec l Himlingarbeid: Byggmontøren l Sportsgulv og fast sportsutstyr: Egas AS l Løst sportsutstyr: Killingmo og Tønsberg l Aluminiumsfasader: GlassTeam l Kjøkkeninnredning/fast innredning: HTH og Treprosjekt l Løs innredning: Sørlie Prosjektinnredning l Storkjøkken: Metos l Labutstyr: Kilab l Solskjerming: Lunex l Skilting: Elkemo og Reklame-
stasjonen l Lås og beslag: Trioving l Rekkverk: GBS Produkter

Rygge kommune ønsket å realisere et nytt og tidsmessig skoleanlegg som erstatning for Halmstad, Øreåsen og Ekholt ungdomsskoler, og vedtok i 2009 å bygge en ny felles ungdomsskole for kommunen med kapasitet til 720 elever. Skolen, som er nærmeste nabo til kommuneadministrasjonen i Rygge, har nettopp åpnet. Også et flott folke- og skolebibliotek er med i prosjektet.

– Utviklingen av prosjektet frem til innlevering av forprosjektet er utført i tett samarbeid med Rygge kommune og brukerne. Konseptet viser et kompakt, arealeffektivt bygg med fleksibilitet til å oppta fremtidige endringer, sier prosjektleder Per Kristiansen i Kruse Smith AS, som har totalentreprisen for den nye skolen.

OPS
Sørlands-entreprenøren skal drifte den tekniske delen av bygget i fem år, mens Rygge kommune står for resten av driften (OPS).

– Det har vært viktig å bygge skolen med tanke på en livssyklusstandard på 50 år, da kommunen kan pålegge oss å driften og vedlikeholde bygget i disse årene i henhold til kontrakten. Kommunen har selv finansiert skolen, sier Kristiansen.

Konseptet bygger på samsvar mellom inne- og utefunksjoner, og skolebygget er plassert skråstilt i lengderetning nordvest-sørøst, noe som gir solrike uteplasser knyttet til verneskogen i sør. Samtidig ligger skolen godt skjermet for trafikkstøy. Flerbrukshallen er knyttet direkte til store uteoppholdsarealer, og biblioteket er plassert nær adkomst og offentlig parkering.

– Det har vært viktig å bygge skolen som et passivhus med lavt energiforbruk, god fremdrift og med stort fokus på HMS. Vi har også hatt et stort fokus på å bygge mest mulig hensiktsmessig med tanke på enkel drifting i årene fremover, sier Kristiansen.

Automatisert drift
Veldig mye av skolens drift er automatisert, eksempelvis styrer SD-anlegg alt av tekniske anlegg.

– I tillegg for eksempel LED-lamper, kortsystemer og prosjektorer til all undervisning med gjengivelse på PC, forteller prosjektlederen.

Skolen har egne spesialrom for blant annet mat og helse, musikkunst, håndverk og et kantinekjøkken som nesten har restaurantstandard.

Ungdomsskolen har også en flerbrukshall med hånballbane. Hallen skal dekke behovet til kroppsøvningsarealer, samtidig er skolen og idrettsdelen bygget sammen på en måte som gjør at begge funksjoner har gjensidig nytte av hverandre. Skolen nyter godt av hallens store gulvflater ved større arrangementer. Ifølge Rygge kommune kan arrangement i håndballhallen nyte godt av skolens arealer med aula, kantine og tilstøtende arealer.

– Samles i aulaen
– Aulaen har fått en sentral plassering i skolen, og skal kunne være et samlingssted i første rekke, dernest kunne fungere til annen bruk. Den er tenkt i sammenheng med skolens spesialrom for musikk, Kulturskolen og andre eksterne lag og organisasjoner, sier Kristiansen.

Undervisningsareal og flerbrukshall i ytterkantene samler seg om et indre rom – skolens hjerte. Dette indre rommet er et felles samlingssted for elever og lærere, og omfatter foruten aulaen både amfi, kantine, bibliotek og kommunikasjonsareal.

– Ideen bygger på åpenhet, oversiktlighet og klare, enkle orienteringsprinsipper. Når elevene forlater basearealene eller spesialrommene, befinner de seg i en felles arena hvor alle blir sett. Ønsket har vært å unngå lange korridorer og bortgjemte fellesarealer hvor mobbing og ubehagelige episoder lettere oppstår, sier Kristiansen.

God planløsning
I første etasje er aula, fellesfunksjoner, bibliotek og flerbrukshall plassert. Dette er de funksjonene som har mest nytte av en forbindelse til bakkeplanet, som er publikumsrettet eller har eksterne brukere. Funksjoner som trenger nær forbindelse er plassert inntil hverandre, eksempelvis mat og helse mot kantine og aula, musikk og aula ved siden av hverandre, mens verksteder, forming og keramikk er samlet med et eget torg med naturfag.

– Vi har også etablert et stort utendørsanlegg der vi har stått for beplantning, asfaltering, kunstgressbane, ballbinge og skateanlegg, forteller prosjektlederen.

Han opplyser at grunnforholdene har vært en stor utfordring i forbindelse med fundamenteringsarbeidet.

– På grunn av fare for setningsskader, har vi helstøpt en halvmeter tykk bunnplate. Skolen ligger på et myrområde, og er fundamentert rett på mark, sier Kristiansen.

Prosjektlederen i Kruse Smith forteller for øvrig at samarbeidet med underleverandørene har gått bra i hele prosessen.

– Vi har som politikk at det er lønnsomt å samarbeide, så vi bruker mye tid på nettopp dette. Dessuten har vi hatt et meget godt samarbeid med Rygge kommune hele veien.

Fornøyd arkitekt
Det er sivilarkitekt Trygve Svalheim i Asplan Viak som har hatt ansvaret for utformingen av Rygge ungdomsskole, som ifølge Rygge kommune skulle bli Norges beste ungdomsskole.

– Dette var et hårete mål, men jeg er veldig fornøyd med resultatet. Dette har vært en samspillkontrakt som har fungert godt i alle ledd, sier Svalheim til Byggeindustrien.

Han fremhever blant annet biblioteket og den store flerbrukshallen som viktige deler av skolen.

– At folkebiblioteket går over tre plan, har vært viktig for å knytte dette også til skolebruk. Flerbrukshallen vil sikkert også bli flittig brukt på kveldstid og i helgene. Den har vinduer som vender mot nord, noe som gjør at den får godt med dagslys. Det har vært prioritert at både elever og lærere skal ha god utsikt fra idrettshallen, sier Svalheim.

Når det gjelder den utvendige fasaden, har Asplan Viak satset på materialer med lave vedlikeholdskostnader. Murverk med innslag av store glassområder gir også generøst med dagslys.

– Ellers har vi blant annet lagt vekt på uteamfiet mot skolegården. Amfiet er viktig med tanke på å bruke naturen rundt skolen i undervisningen, sier Svalheim.