Ryddig på St. Olavs

Byggeplassen for det nye sykehuset er noe av det beste jeg har sett, sier regiondirektør Arne Feragen i Arbeidstilsynet etter besøket på St. Olavs hospital i Trondheim.

Etter omvisning og orientering i begynnelsen av mai, sitter Feragen igjen med et veldig bra hovedinntrykk av et byggeprosjekt preget av ryddighet og orden, skriver Helsebygg Midt-Norge på sin hjemmeside. HMS i bunnlinja Jeg registrerer en vilje til å gjøre det beste ut av HMS og en kultur for å lære av feil. Det viser blant annet rapporteringssystemet om uønskede hendelser. For meg virker det som om både byggherre og hovedentreprenør virkelig har forstått at godt HMS-arbeid er av betydning for bunnlinja i regnskapet, påpeker Feragen. Han har selv 10 års erfaring som byggherre og entreprenør i Vegvesenet før han for et halvt år siden overtok som Arbeidstilsynets sjef i Midt-Norge. Følges oppmerksomt Byggeprosjektet på Øya er det største i Trøndelag, og det som skjer her blir fulgt med stor oppmerksomhet. Utbyggingen spiller dessuten en viktig rolle ved arbeidsinnvandring og i innsatsen mot sosial dumping, sier Feragen, som også roser den særegne samarbeidsmodellen mellom byggherre og entreprenører. Dette er nytt og lovende, også på HMS-området. Slike former for samarbeid og ansvarsdeling virker betryggende, konstaterer Arne Feragen.