Rydd opp i giftdumpingen

I tidligere tider så det nærmest ut som en slagmark rundt de store kraftutbyggingsprosjektene. Man slapp både gift, ødelagte maskiner og hva det måtte være der det passet. Naturen ble fylt opp med giftstoffer, søppel og skrot. Vi trodde ærlig talt at man hadde sluttet med det, men den reportasjen Aftenposten har laget viser at slike handlinger har funnet sted helt opp til vår tid. I følge avisen stanset Statkraft et arbeid så sent som i 2010.

Da stoppet Statkraft i arbeidet med å pusse opp rørene som fører vann ned til Hakavik kraftstasjon i Buskerud. Selskapet hadde fått tips om at entreprenøren som utførte arbeidet ikke hadde dekket til skikkelig, slik at støv sprutet ut i naturen rundt rørene. Arbeiderne hadde dessuten ikke skikkelig verneutstyr.

Det viste seg at det heller ikke var tatt prøver av malingen eller støvet for å sjekke om det inneholdt farlige stoffer. Prøvene som senere ble tatt, viste at malingstøvet blant annet inneholdt høye nivåer av miljøgiften PAH, samt PCB. PCB har vært forbudt siden 1980, og PAH kan være kreftfremkallende og skade forplantningsevnen til dyr og mennesker, skriver avisen.

Sommeren før fjernet Statkraft 70 tonn brukt blåsesand fra forrige rehabilitering, og som har ligget i hauger i terrenget i Hakavik siden 1979. Prøver viste at sanden ikke klassifiserte som farlig avfall, men den inneholdt likevel såpass høye konsentrasjoner av PAH at den ble fjernet og kjørt til et godkjent avfallsdeponi.

Siden forurensningsloven ble innført i 1982, har det vært forbudt å deponere avfall i naturen, og selskaper har hatt plikt til å kartlegge om de har avfall liggende rundt som kan forurense. I 2009 fikk loven et eget tillegg som gikk spesielt på håndtering av brukt blåsesand.

Vi regner med at myndighetene, eierne av kraftverk og andre installasjoner som ligger ute i naturen og de berørte konsulenter og entreprenører nå går gjennom alle prosedyrer som knytter seg til slike vedlikeholdsoppdrag. Vårt inntrykk er at man har helt andre og klare regler i nybyggprosjekter.

Det kan ikke være slik at den som får det billigste anbudet hvor man kanskje har kalkulert med at avfall kan slippes rett ut i naturen, får jobben. Byggherrene må kontrollere at det finnes prosedyrer for dette. Entreprenører og leverandører har selvsagt også plikt til å gjøre jobben etter loven.